Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Igrzyska olimpijskie

  Idea nowożytnych igrzysk olimpijskich nawiązuje do tradycji starożytnej Grecji, gdzie podczas uroczystości religijnych odbywały się zawody sportowe oraz występy poetów, muzyków i śpiewaków, a w czasie ich trwania obowiązywał rozejm (gr. ekecheiria ); cichły wtedy wszelkie spory i wojny. Wśród wielu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Formy sprawowania władzy

  DEMOKRACJA ustrój polityczny niektórych miast starożytnej Grecji oraz republiki Rzymu, w którym najwyższą władzą było zgromadzenie wszystkich wolnych obywateli miasta, z prawem zabierania głosu i proponowania ustaw; najpełniej zrealizowaną formę ustroju demokratycznego reprezentowały (V w. p.n.e.) Ateny:...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Sztuka

  Twórczość artystyczna Greków rozwijała się XI-I w. p.n.e. na Płw. Bałkańskim, wyspach M. Egejskiego, w Azji Mniejszej, pd. Italii, na Sycylii, wybrzeżach M. Śródziemnego i M. Czarnego; poprzedziła ją sztuka mykeńska ( helladzka sztuka), której osiągnięcia wykorzystywała początkowo w kształtowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /6 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Teatr

  Charakter relacji między bogami a ludźmi stał się zasadniczym tematem najbardziej trwałego utworu kultury Aten klasycznych: sztuk tragicznych prezentowanych w trakcie trzydniowego wielkiego święta boga Dionizosa, które odbywało się co roku późną wiosną. Sztuki te, czytane i wystawiane po dziś dzień, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /4 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Literatura

  To właśnie w starożytnej Grecji narodziły się podstawowe gatunki literackie:

  - Epika (VIII w. p.n.e.)

  - Liryka (VII-VI w. p.n.e.)

  - Dramat (V w. p.n.e.)

  - Epigramat (III w. p.n.e.)

  HYMN [gr.], uroczysta pieśń pochwalna: gatunek poetycki związany genetycznie z publicznymi uroczystościami...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Matematyka

  TALES Z MILETU (ok. 620-ok. 540), gr. filozof i matematyk; prawdopodobnie pierwszy uczony i filozof europejski; jeden z twórców jońskiej filozofii przyrody; uznając wodę za początek wszystkiego, zapoczątkował filoz. poszukiwanie pierwszej zasady, z której powstała wszelka natura (gr. physis); podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - Filozofia

  Pojęcie filozofia [gr. philosophia 'umiłowanie mądrości'] u źródeł gr. oznaczało poszukiwanie, dążenie do wiedzy wyrastające ze zdziwienia wywołanego poczuciem nieprzejrzystości świata i stawiającego pod znakiem zapytania to, co dotychczas było zakorzenione w tradycyjnych mitach lub oczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /2 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - koleba kultury europejskiej

  Niezależność i rozkwit Grecji trwały bardzo krótko (od roku 500 do 338 p.n.e., czyli około 150 lat), jednakże okres ten zaznaczył się głębokim wpływem na całą cywilizacje. Grecy, podobnie jak inne ludy, mają swoich niewolników i surowo ograniczają obcym wstęp do swoich miast, lecz obywatele greccy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - GRECJA POD WŁADZĄ MACEDONII

  Macedonia graniczyła z Grecją od północy, była większa zarówno obszarowo /40 tysięcy km2/ jak i pod względem ludności /600 do 800 tysięcy/ od każdego państewka greckiego czy też od związku miast. Z uwagi na stałe zagrożenie ze strony plemion trackich i iliryjskich miała charakter militarny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /9 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytna Grecja - ATENY

  VII w. władza oraz znaczna część ziemi znajdowała się w ręku eupatrydów - ludzie dobrze urodzonych. Najwyższą władzę w państwie sprawował urzędnik wybierany na okres 1 roku. Miał on tytuł archonta. Jego imieniem określano rok. Obok niego działali: król, dowódca wojsk - polemarchos i sześciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /14 878

  praca w formacie txt

Do góry