Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek władzy świeckiej i duchowej w świetle wypowiedzi cesarzy i papieży

  Zarówno cesarstwo i papiestwo miało ambicję by przejąć panowanie nad światem co doprowadzało ich do licznych sporów. Papiestwo wierzyło, iż biskup Rzymu jest następcą św. Piotra (najważniejszego wśród apostołów, któremu Chrystus powierzył kierowanie swym kościołem na ziemi). Fakt ten miał być...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /13 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Sumer

  Cywilzacja sumeryjska,czy mezopotamska była najstarsza,ugruntowała się ok.3500r.p.n.e.

  W ciągu pierwszych dziewięciuset lat swej historii Sumerowie żyli w miastach rządzonych przez królów.Niektóre z nich miały bardzo stary rodowód;powstawały na miejscach,gdzie w prehistorycznych jeszcze czasach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /6 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Mennictwo rzymskie okresu republiki

  Jako pieniądz przedmonetarny służyło do V w. p.n.e bydło , po łac. pecus , stąd prawdopodobnie pecunia - pieniądz. Formą dalszą pieniądza były pojawiające się w tym czasie kawałki nieobrobionego brązu - aes rude , które występowały również w innych częściach Italii. Dalszym bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Powstania niewolników w Rzymie

  W latach 136 - 132 p.n.e doszło do wielkiego powstania niewolników na Sycylii , któremu przewodził Syryjczyk Eunus. Niewolnicy utworzyli państwo oparte na wzorach hellenistycznych a królem obrali samego Eunusa. Powstańcy do których dolączyła bedota wiejska opanowali dużą część wyspy i na swoją stolicę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Niewolnictwo w Rzymie

  Równocześnie z rozwojem gospodarczym zwiększać się zaczęła liczba niewolników , dostarczanych przez ciągłe wojny. Wzrastać też zaczęła ich rola w życiu ekonomicznym Rzymu. Z zachowanych przekazów można wnioskować , że liczba niewolników w Rzymie była duża. Wskazywałyby na to zakaz wyłącznego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Konflikt pomiędzy Rzymem a Kartaginą

  Rządzeni przez arystokrację kupiecką , spośród której wybierano dwóch najwyższych urzędników - sufetów starali się Kartagińczycy nie dopuścić do wytworzenia się w zachodniej części Morza Śródziemnego potęgi mogącej zagrozić ich potędze handlowej. Po opanowaniu przez Rzym Italii z Tarentem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Zasady organizacyjne rzymskiego podboju Italii

  Wzrastająca ekspansja Rzymu wywolana była nie tylko jego silną organizacją wewnętrzną i sojuszem z Latynami. Czynnikiem może najważniejszym było wzbudzenie zainteresowania mas plebejskich polityką ekspansji Rzymu. W miarę jak plebejusze zyskiwali prawne zrównanie z patrycjuszami , pociągani byli w coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Wojna z Tarentem (282 - 272 p.n.e) i podbój południowej Italii

  Usadowieniem się Rzymian w koloniach greckich w południowej Italii poczuł się zagrożony Tarent (przodująca kolonia grecka na tym terenie). Kiedy wybuchł konflikt rzymsko - tarencki , Tarent czując swą słabość zwrócił się o pomoc do króla Epiru Pyrrusa uchodzącego za wybitnego wodza.

  Początkowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Wojny samnickie

  Prawdopodobnie I wojna samnicka (343 - 341 p.n.e) w rzeczywistości nie miała miejsca i jest wymysłem rzymskich annalistów. Źródła rzymskie podają , że w związku z przyłączeniem się ważnego miasta kampańskiego , Kapui do Rzymu , Samnici widząc w tym fakcie zagrożenie ich strefy wpływów , rozpoczęli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /1 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Starożytny Rzym - Wojna latyńska (340 - 338 p.n.e)

  Latynowie niezadowoleni z przewagi Rzymu w Związku Latyńskim rozpoczęli wojnę z Rzymem. Wojna skończyła się zwycięstwem Rzymu i zlikwidowaniem Związku Latyńskiego , który stał się częścią składową państwa rzymskiego. Latynowie otrzymali ograniczone prawa obywatelskie , bez prawa sprawowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Mikolaj909 Dodano /05.11.2011 Znaków /424

  praca w formacie txt

Do góry