Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Tendencje integracyjne w świecie zachodnim

  Integracja europejska 1949-1962. Od planu Schumana do planów Foucheta

  Zasadniczym celem polityki USA wobec Europy w latach 1945-1947 była pomoc w odbudowie jej gospodarki i przeciwdziałanie podziałowi kontynentu. Do najważniejszych amerykańskich inicjatyw tego rodzaju należało powołanie Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /39 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr grecki - Informacje Ogólne

  Tragedia - ma związek z obrzędami - Dionizje Wielkie i Małe. Teatr staro grecki powstał w odmianach tragedii, komedii i dramatu satyrowego. Z pieśni - dytyrambu - narodziła się tragedia. Jej budowa oparta jest na dialogu, prowadzonym przez Koryfeusz z chórem. Tespis wprowadził jednego aktora, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /6 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Aktorzy i widzowie

  Tragedia grecka powstała obrzędowej pieśni na cześć Dionizosa, zwanej Dytyrambem. By to dialog prowadzony między chórem, a przodownikiem chóru - koryfeuszem. Po przekształceniu się Dytyrambu w dramat, koryfeusza zastąpił aktor. Zmiany tej dokonał w VI w. p.n.e. dramatopisarz Tepis. Jeden aktor grał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Twórcy dramatu greckiego

  Ajschylos

  Żył w latach 525-456 p.n.e. Wywodził się z zamożnej rodziny. Pierwszą swoją sztukę, gdy miał 25 lat, ale prawdziwy sukces odniósł już jako człowiek dojrzały.

  Na przełomie VI i V w. p.n.e. toczył się spór o to, jakiego rodzaju utwory powinny dominować podczas Dionizjów: poważne czy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /4 776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr antycznej Grecji - Przyczyny powstania teatru greckiego

  Początki teatru greckiego datuje się na VI w. p.n.e. Słowo "teatr" pochodzi od greckich wyrazów teatos - dostrzegalny, teates - widz i teatron - miejsce dramatycznych przedstawień.

  Teatr grecki wyrósł z religijnych obrzędów ku czci boga Dionizosa, miał więc w związku z tym charakter sakralny. W czasie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Targowica i drugi rozbiór Polski

  Konstytucja 3 maja spotkała się z dużym poparciem u znacznej części społeczeństwa. Jednak oligarchowie magnaccy, zwłaszcza Szczęsny Potocki, Seweryn Rzewuski i Franciszek Branicki wystąpili z sprzeciwem wobec dokonywanych reform. Szukali poparcia dla swoich celów za granica. Znaleźli je w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tannenberg - Informacje Ogólne

  W początkowej fazie pierwszej wojny światowej niemieckie siły w prusach wschodnich były dość nieliczne. Gdy większość wojsk cesarza Wilhelma 2 szturmowały Francje i Belgię, w tej niebezpiecznie położonej pół-wsch. Prowincji znajdowała się jedynie rozproszona 8 armia Maxa von Prittwitza.

  Francuzi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /11 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajne związki w Królestwie Polskim

  1. Przyczyny powstania tajnych związków

  2. Cele

  3. Działalność

  4. Konsekwencje

  Społeczeństwo polskie w latach 1815 - 25 było przekonane , że zamiarem cara jest odbudowanie niepodległego państwa polskiego obejmującego nie tylko ziemie Królestwa Polskiego , lecz również pozostałe zabory oraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /1 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnicze Hieroglify

  Grecy starożytni byli narodem dociekliwym. Nic też dziwnego, że od bardzo dawna uwagę ich przyciągały gigantyczne egipskie piramidy, ogromny Sfinks, wyciosany w skale, potężne posągi oraz znaki wyobrażające ludzi, zwierzęta, rośliny, planety niebieskie, sprzęt domowy, narzędzia, instrumenty, budowle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /18 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tadeusz Kościuszko - Informacje Ogólne

  Tadeusz Kościuszko urodził się w roku 1746 . Pochodził z drobnej szlachty.

  W 1770 roku po ukończeniu Szkoły Rycerskiej wyjechał do Paryża na dalsze studia wojskowe.

  We Francji poznał bliżej ideologię Oświecenia , potem zwiedził Anglię , Szwajcarię , Włochy i

  Niemcy . Za granicą dowiedział się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Chrystian Dodano /07.11.2011 Znaków /3 800

  praca w formacie txt

Do góry