Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Unia Polski z Litwą

  1. Litwini byli ludem pochodzenia bałtyckiego (jak Łotysze, Prusowie, Żmudzini). Organizatorem ich państwa był książę Mendog, w XIII w. rządzący. W 1253 r. zawarł on sojusz Z Krzyżakami i przyjął chrzest. Został jedynym w dziejach Litwy królem. Jednak, gdy jego stosunki z Krzyżakami się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA LUBELSKA - Informacje Ogólne

  Unia lubelska Polski z Litwą była największym i trwałym sukcesem ruchu egzekucyjnego.

  Jakie przyczyny skłaniały oba kraje do silniejszej unii?

  . Ciągle odnawiające się konflikty Wielkiego Księstwa Litewskiego z Moskwą wykazały, iż sama Litwa nie będzie w stanie oprzeć się idącemu od wschodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

  Jednym z postulatów ruchu egzekucyjnego było ściślejsze zespolenie Litwy z Koroną. Zainteresowana takim związkiem była szlachta litewska. Ważnym krokiem na drodze do unii było zrzeczenie się przez króla Zygmunta Augusta dziedzicznych praw do Litwy. Wydane ( 1522, 1566 ) Statuty Litewskie przybliżały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /11 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia lubelska (1569 r.)

  1. Sytuacja w jakiej doszło do zawarcia unii ( sytuacja dynastyczna, polityczna )

  2. Motywacje i cele grup i osób zainteresowanych przewodzeniem unii

  3. Motywacje i cele grup i osób zainteresowanych w niedopuszczeniu do unii.

  4. Przebieg Sejmu lubelskiego.

  5. Postanowienia Unii lubelskiej.

  1. W Koronie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unia Europejska - Informacje Ogólne

  ANTECEDENCJE.

  Myśl o zjednoczeniu Europy ma wiekową tradycję, a jej początek można umieścić w późnym średniowieczu, kiedy to nastąpił upadek znaczenia cesarstwa i rozpoczęło się budowanie państw suwerennych w Europie.

  Idea zjednoczenia Europy propagowana była przez wielu myślicieli i uczonych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /31 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Słowniczek

  Acquis communautaire - dorobek prawny Wspólnot Europejskich. Muszą go zaakceptować wszystkie państwa przystępujące do Unii Europejskiej.

  Beneluks (Unia Gospodarcza Beneluksu) - do grupy państw Beneluksu należą Belgia, Holandia i Luksemburg.

  CEFTA (Central European Free Trade Agreement) - porozumienie o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /9 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Nasze korzyści z członkostwa w Unii

  Korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej mają charakter polityczny, gospodarczy i społeczny. Korzyścią natury politycznej jest zacieśnienie związków Polski z resztą Europy na poziomie indywidualnym, lokalnym i regionalnym. Aktywny udział w działalności instytucji Unii Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Konsekwencje przyłączenia polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej

  Członkostwo w UE jest równoznaczne m.in. z unia celna Polski z Unia, przyjęciem Wspólnej Polityki Rolnej (prawdopodobnie przez kilka lat po uzyskaniu pełnego członkostwa niektóre problemy rolnictwa byłyby regulowane przepisami przejściowymi), łącznie z uczestnictwem w stanowiącym cześć budżetu Unii...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /8 334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Korzyści wynikające z wprowadzenia jednolitej waluty EURO

  Dla przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej:

  - pozbycie się problemu wymiany walut w czasie wyjazdów zagranicznych,

  - łatwość w porównywaniu cen.

  Dla gospodarki Unii Europejskiej:

  - łatwość transferu kapitału,

  - wyeliminowanie problemów związanych z wahaniem kursów walutowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Konkurencja w administracji

  Konkurencja nie ominie także samej administracji, choć wydawałoby się, ze ma ona - z definicji - monopol na świadczone przez siebie usługi. Komisja zapowiedziała już, ze jeśli nie dojdzie do decentralizacji państwa i jeśli władze lokalne nie będą dysponowały należytymi środkami finansowymi, to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ronald Dodano /08.11.2011 Znaków /934

  praca w formacie txt

Do góry