Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Upadek komunizmu w Bułgarii

  Bułgaria przez lata miała opinię najbardziej lojalnego sojusznika ZSRR w bloku wschodnim. Bułgarski przywódca komunistyczny Teodor Żikow doszedł do władzy w 1954 roku będąc zdeklarowanym stalinistą, a potem rządził krajem przez 35 lat, niewolniczo podążając za wskazaniami politycznymi płynącymi z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńskie w IV i V w.

  W drugiej połowie IV wieku rozpoczęła się nowa fala migracji ludów barbarzyńskich. Osiągnęła swój szczyt w V w. Tym razem jednak celem barbarzyńców nie była kradzież lecz osiedlenie się na terenach cesarstwa. Stopień zagrożenia najazdem obu części cesarstwa nie był jednakowy. Wschodnia część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /910

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Założenie Konstantynopola

  Cesarzowi trudno było sprawować władzę w Rzymie odległym od niespokojnych granic. Więc rolę cesarskich stolic przejmowały inne miasta. Na początku IV w cesarz Konstantyn Wielki rozbudował Bizancjum. Było to stare greckie miasto, łatwe do obrony i do zaopatrywania w żywność z sąsiedniej Azji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Zmiany ustroju państwa

  W III w dokonano reform umacniających wydatnie władzę cesarską powiększających armię oraz skuteczność działania aparatu urzędniczego. W trudnych latach najazdów barbarzyńskich i wojen domowych zrozumiano że władzę cesarską trzeba dzielić. Cesarze powoływali współrządców spośród członków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Kryzys ustroju politycznego cesarstwa

  Drugim nieszczęściem czasów kryzysu było załamanie stabilności władzy cesarskiej. Rok po roku pojawiali się uzurpatorzy, czyli ci którzy zgarniali władzę nie mając ku temu podstaw prawnych. . Najczęściej byli to ambitni wodzowie, którzy przy poparciu dowodzonych przez siebie armii próbowali zawładnąć...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja gospodarcza i społeczna imperium w II wieku

  Aby rzymianie mogli bronić imperium musieli zwiększyć wydatki na siły zbrojne a także stworzyć ruchome armie. Podniesiono kwoty podatków co rujnowało średniozamożne społeczeństwo. Chcąc też zabezpieczyć się przed opuszczeniem gruntów przez rolników i zagwarantować stały dopływ podatków cesarze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Najazdy barbarzyńców w III w.

  Od lat 30 wieku III zaczęła się era najazdów barbarzyńców na cesarstwo. Przez granicę na Renie i Dunaju przeprawiały się silne oddziały barbarzyńców, które raz po raz zagłębiały się w rzymskie terytorium. W środku państwa nie napotykały na opór ze strony żołnierzy gdyż wszyscy byli rozmieszczeni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa Rzymskiego - Sytuacja zewnętrzna cesarstwa

  Jedynym przeciwnikiem który mógłby w realnym stopniu zagrozić Rzymowi było leżące na wschodzie państwo partyjne - Iran i Mezopotamia. Miało ono stare tradycje i równie skomplikowanej jak Rzym strukturze społeczno politycznej. Nigdy jednak nie stało się tak silne aby przeciwstawić się cesarstwu. Na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Upadek Cesarstwa rzymskiego

  Cesarstwo przetrwało VII wieków, wykazując stabilność nieporównywalną z jakimkolwiek wielkim państwem archaicznym. Zawdzięczało tę trwałość znakomitej, systematycznie doskonalonej, choć niezbyt licznej armii, sprawności aparatu biurokratycznego, zapewnieniu rozkwitu ekonomicznego różnym częściom...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unie polsko - litewskie i ich charakter, ewolucja i następstwa

  Unia w Krewie 1385

  W XIV wieku Liwie i Polsce zagrażał wspólny wroga - Zakon Krzyżacki. Mimo wcześniejszych wojen pomiędzy tymi dwoma krajami (o Ruś Halicką), a także wyprawami łupieskimi organizowanymi przez Litwę zaczęto myśleć o przymierzu. Z propozycją przymierza wystąpił wielki książę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Narcyz Dodano /08.11.2011 Znaków /7 503

  praca w formacie txt

Do góry