Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Warszawa od XVI do XVIII wieku. Miasto prowincjonalne czy stolica nowoczesnego państwa?

  Warszawa... U progu trzeciego tysiąclecia ma ponad 2 mln mieszkańców, jest wielkim i ważnym miastem, jest stolicą. Tutaj mieszczą się wszystkie państwowe urzędy, parlament, siedziba prezydenta, wszystkie ministerstwa. Także większość ważnych wydarzeń artystycznych ma miejsce w Warszawie. Nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /29 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki narodowo - wyzwoleńcze na tereni Lubaczowa w 1918 r.

  Każdy wiek wpisuje się w charakterystyczny sposób w dzieje państw, narodów oraz społeczeństw.

  Komplikująca się w latach 1912 - 1914 sytuacja polityczna w Europie, a zwłaszcza na Bałkanach, gdzie krzyżowały się interesy dwóch zaborców Polski: Rosji i Austrii, obudziły w Polakach nadzieje na konflikt...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /18 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki legionów

  I Pułk Piechoty Legionów pod dowództwem Piłsudskiego, po walkach w Kieleckiem, brał udział w ofensywie austriackiej w kierunku Dęblina i Warszawy , a po jej zakończeniu został przekształcony w I Brygadę. W końcu grudnia brygada stoczyła morderczą kilkudniową bitwę pod Łowczówkiem, jedną z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walki Kazimierza Pułaskiego o niepodległość Stanów Zjednoczonych

  Jednym ze słynnych polskich ochotników, który pospieszył do Ameryki Północnej, by wziąć udział w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych, był jeden z najwybitniejszych dowódców konfederacji barskiej Kazimierz Pułaski. Sławny w kraju i całej Europie utalentowany dowódca kawalerii i partyzant...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /9 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka Ukrainy o niepodległość w XVII wieku

  Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany (było to związane z powstaniem wielkich latyfundiów magnatów polskich), przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /5 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka Polaków z rusyfikacją i germanizacją

  1. Walka Polaków z germanizacją i rusyfikacją.

  1. Kulturkampf.

  2. Hakata - Komisja Kolonizacyjna.

  3. Trójlojalizm.

  Na mocy traktatu wiedeńskiego z 1815 roku sytuacja na ziemiach tworzących dawną Rzeczpospolitą uległa zmianie. Oprócz ziem, które w następstwie rozbiorów znalazły się w granicach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /8 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka Polaków o niepodległość w 18 i 19 wieku

  XVIII wiek był trudnym okresem w dziejach Polski. Był to okres silnych przemian ustrojowo- gospodarczych. Czas wzlotów i upadków. W Polsce na tron wstąpiła dzięki elekcji nowa dynastia- Sasów.

  Miała ona zreformować kraj, stworzyć państwo scentralizowane o silnej władzy królewskiej.

  Jednak z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /22 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o zwierzchnictwo nad średniowieczną Europą

  Już w X Wieku rozpoczął się kryzys kościoła w Europie. Ponieważ od czasów Karolingów cesarz miał zwierzchnictwo nad całym ludem, w tym także nad klerem, mógł więc ingerować w sprawy kościoła. Lecz kościół właśnie w świeckim zwierzchnictwie dopatrywał się przyczyn zła i upadku moralnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /3 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - PRZESIEDLENIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ I UKRAIŃSKIEJ

  Decyzje konferencji poczdamskiej rozstrzygnęły los ludności niemieckiej na ziemiach zachodnich i północnych. Po wyzwoleniu na Ziemiach Odzyskanych stwierdzono obecność ok. 3 mln Niemców. W listopadzie 1945 Sojusznicza Rada Kontroli Niemiec podjęła decyzję o przesiedleniu Niemców z Polski do radzieckiej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walka o utrwalenie nowego porządku w Polsce w latach 1945 - 1947 - DEPOLONIZACJA KRESÓW WSCHODNICH

  Na ziemiach włączonych do ZSRR, mimo prześladowań i wywózek, nadal mieszkały 4 miliony Polaków. Umowy polsko-radzieckie z lat 1944 - 1945 przyznawały obywatelom RP sprzed 1939 roku narodowości polskiej lub żydowskiej możliwość wyboru przynależności państwowej i miejsca zamieszkania. Jednak wobec...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 281

  praca w formacie txt

Do góry