Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pokój toruński

  Został zawarty w lutym 1411 roku, przyznawał Polsce ziemię dobrzyńską a Litwie - Żmudź. Ponadto zakon wypłacił Polsce sumę 100 tysięcy kop groszy praskich, jako okup za wszystkich jeńców.

  Warunki tego pokoju pozostawiły znaczny niedosyt - korzyści były niewspółmierne do zwycięstwa. Wygrana wojna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Krajobraz po bitwie

  ... wielu z nich nie doczekało rana, a dopiero wtedy udzielono im pomocy. Następnie odnaleziono wszystkich bardziej znaczniejszych poległych z wielkim mistrzem Ulrykiem von Jungingenem włącznie. Następnie na wozach przozdobionych purpurą odwieziono ich zwłoki do Malborka. Pozostałych, którzy nie byli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Grunwald

  Po przejściu 15 km osiągnięto południowy brzeg jeziora Łubień. To w tym miejscu zarządzono postój, podczas którego król Władysław mógłby wysłuchać mszy, conajmniej dwóch mszy św, w których miał zwyczaj codziennie brać udział. Gdy miało to nastąpić gońcy, którzy patrowali okolicę przynieśli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /7 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410) - Pierwsze walki

  3 lipca po przebyciu Wisły armia kontynuowała marsz w kierunku granic państwa zakonnego przez księstwo płockie, którym władał Siemowit IV - człowiek dość niekonkretny - utrzymywał bowiem bliskie stosunki z Zakonem wysyłając jednocześnie na wojnę z nimi swoje dwie chorągwie. Poza tym to on odstąpił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /3 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwa pod Grunwaldem (1410)

  Krzyżacy przybyli do Polski na zaproszenie księcia Konrada Mazowieckiego w 1226 roku. Pod pozorem chrystianizacji chcieli podbić ostatnie pogańskie państwa Europy. W rzeczywistości walki, które prowadzili wcale nie miały doprowadzić do szerzenia wiary chrześcijańskiej, trudno bowiem nazwać szerzeniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /10 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna z Krzyżakami (bez przebiegu wojny)

  Chrzest Litwy dokonany bez pośrednictwa Zakonu, stanowił dla niego wielką klęskę polityczną, ponieważ stawiał pod znakiem zapytania obecność Krzyżaków nad Bałtykiem. Dlatego Zakon oskarżył Litwinów o chrzest pozorny, aby uzasadnić konieczność dalszego nawracania, a jednocześnie ponawiał ataki na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna północna (1700 - 1721) - Informacje Ogólne

  Reformy Piotra I:

  a) chce wprowadzić absolutyzm,

  b) zawodowa armia - służba 25 lat, nowoczesna broń, piechota, artyleria, 180 tys. żołnierzy,

  c) 1725 - Akademia Nauk - szkolnictwo techniczne, dziedzina wojskowości i budownictwa,

  d) kulturowo - obyczajowa,

  e) na siłę chciał zrobić ze szlachty...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /3 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Tadeusz Miciński

  Tadeusz Miciński (1873-1918) z przekonań pansalwista5 i zwolennik pojednania z Rosją, a przeciwnik kultury łacińsko-germańskiego Zachodu. Był - podobnie jak Wyspiański - kontynuatorem poetyckiego teatru misteryjnego. Uważany dziś przez jednych za prekursora surrealizmu, przez innych za czystego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Stanisław Wyspiański

  Dwóch poetów należy wyróżnić w młodopolskim pokoleniu jako kontynuatorów tradycji romantycznej : Wyspiańskiego i Micińskiego. Tak jak romantycy nasi, obaj ci poeci - pozostając w zasięgu prądów ogólnoeuropejskich - zdobyli się na formację samodzielną, tworząc dramatyczne struktury odmienne i swojskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /5 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - WIELKA REFORMA: Edward Craig i Adolf Appia

  Ojcem reformy, która spowodowała zasadniczy przełom w teatrze był Anglik, Edward Gordon Craig (1872 - 1966). Choć nie prowadził własnej sceny, jako scenograf i reżyser, a zwłaszcza jako teoretyk, dał początek właściwej Reformie, tworząc i formułując zasadę autonomii teatru. Według tej zasady...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /5 761

  praca w formacie txt

Do góry