Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - Informacje Ogólne

  Europa bardzo wysoko się rozwinęła - powstawały tam wielkie państwa, rozwijała się nauka, technika i kultura, jednak na kontynentach, których Europejczycy jeszcze nie znali, życie też toczyło się pełną parą.

  Na przykład Ameryka. Ten kontynent zamieszkiwały głównie ludy Azteków, Majów i Inków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /20 963

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - Niewolnictwo w Ameryce

  Ludność miejscową zamienili zdobywcy w niewolników i zmuszali ją do pracy w kopalniach i na plantacjach. Praca ta odbywała się w straszliwych warunkach i doprowadziła do wyniszczenia Indian. Aby zabezpieczyć sobie potrzebną siłę roboczą, zaczęto sprowadzać do hiszpańskich kolonii w Ameryce Murzynów z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - Początki europejskich imperiów kolonijnych

  a) Kolonialne państwo hiszpańskie - W wyniku przeprowadzonych podbojów Hiszpanie stali się panami olbrzymich obszarów, obejmujących Meksyk, Amerykę Środkową i Amerykę Południową, z wyjątkiem Brazylii, gdzie usadowili się Portugalczycy. Do kolonii napływały stałe masy osadników w charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /2 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - Wyprawy Krzysztofa Kolumba, Ferdynanda Magellana, Vasco da Gamy i Amerigo Vespucciego

  a) Krzysztof Kolumb - włoski żeglarz, podróżnik, znany jako odkrywca Ameryki. W latach 1492-1493 (będąc w służbie króla Hiszpanii) zorganizował pierwszą wyprawę w poszukiwaniu nowej, krótszej drogi morskiej do Indii. Wypłynął 3 VIII z Palos. 12 X statki Kolumba: Santa Maria, Nińa i Pinta dopłynęły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /5 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - Przyczyny odkryć geograficznych

  a) Około 1430 r. Portugalczycy opanowali żeglugę na Wyspy Azorskie. Był to punkt zwrotny w docieraniu drogą morską do zachodnich wybrzeży Afryki. Płynięcie bowiem wzdłuż jej brzegów było możliwe tylko na południe, w kierunku równika, gdyż prądy morskie i wiatry uniemożliwiały statkom żaglowym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie odkrycia geograficzne - droga do nowego świata i nowej europy

  Do początku XV w. Europejczycy rzadko wypływali poza basen M.Śródziemnego, czasem wypływali poza, ale ograniczali się tylko do żeglugi przybrzeżnej po O. Atlantyckim. Handel z krajami Orientu odbywał się drogą lądową , którą znali dobrze tylko Arabscy kupcy. Prawdopodobnie właśnie to pchnęło...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /9 087

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkie Monarchie Feudalne - Anglia i Francja - skrót

  Anglia pod panowaniem Plantagenetów.

  - władzę zdobywa Henryk II z dynastii Plantagenetów;

  - podstawowym ogniwem administracji lokalnej był urzšd szeryfa;

  - konflikt z arcybiskupem;

  - narastanie opozycji Kościoła i możnych w Anglii;

  - utrata posiadłości we Francji przez Ryszarda Lwie serce i Jana...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys w latach 30 - stych

  Na przełomie XIX i XX wieku nastąpił widoczny rozwój gospodarki światowej. Spo-wodowane było to głownie zapotrzebowaniem militarnym wielkich mocarstw (czyli Niemiec, Anglii i USA) i postępem techniki ( wynalezienie chociażby samochodu bądź samolotu). Niemalże w większości bogatszych państw owa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Oktawian888 Dodano /09.11.2011 Znaków /5 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki kryzys ekonomiczny - Informacje Ogólne

  Przyjmuje się, że początkiem kryzysu był "czarny czwartek" - 24.10. 1929 - krach na giełdzie w USA. System wersalski oraz konfederacja pokojowa po pierwszej wojnie światowej były motorem napędzającym kryzys. Poprzez Ligę Narodów szły pieniądze na państwa mniej rozwinięte. Początkowo dawało to dobre...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /2 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka wojna z Zakonem Krzyżackim

  Wielka wojna z Krzyżykami kojarzy się z reguły z wiekopomną bitwą pod Grunwaldem z 1410 roku. Był to jeden z niewielu dużej rangi sukcesów Polski w tej wojnie.

  Zakon Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie powstał w 1190 roku. W 1198r. został przekształcony w zakon rycerski, którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kalikst Dodano /08.11.2011 Znaków /11 594

  praca w formacie txt

Do góry