Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wojna w obronie Konstytucji 3 maja

  Konstytucja składała się z dwóch zasadniczych części :

  - organizacja władz

  - uprawnienia obywatelskie

  Główne postanowienia konstytucji: religia katolicka jest panująca, jednakże zapewnia się wolność i opiekę prawa innym wyznaniom, szlachta pozostaje przy swoich dawnych przywilejach, ale...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /7 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna Trzynastoletnia (1454 - 1486) - Informacje Ogólne

  Po wielkiej wojnie w państwie krzyżackim zaostrzyły się konflikty wewnętrzne. Koszt prowadzonych wojen powodował zwiększenie podatków, miasta pomorskie cierpiały z powodu polityki celnej, a szlachta pruska z zazdrością patrzyła na wzrastające uprzywilejowanie szlachty polskiej.

  W 1440r. Powstał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /2 573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzynastoletnia

  Związek Pruski.

  Po wielkiej wojnie zaostrzyły się konflikty wewnętrzne w państwie krzyżackim:

  a) zwiększenie podatków - niezadowoleni chłopi jaki i mieszcanie,

  b) gospodarka miast pomorskich, zwłaszcza Gdańska cierpiała z powodu krzyżackiej polityki celnej,

  c) problemy w handlu z Polską,

  d)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Lambert Dodano /09.11.2011 Znaków /3 925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna trzydziestoletnia - Informacje Ogólne

  Zmagania wojenne w latach 1618-1648 można podzielić na cztery okresy:

  1. Powstanie czeskie i podbój Palatynatu 1618-1628

  2. Okres duński 1624-1629

  3. Okres szwedzki 1630-1634

  4. Okres francuski 1635-1648

  Początek serii wojen składający się na wielką wojnę trzydziestoletnią dało powstanie w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /8 970

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA TRZYDZIESTOLETNIA, ABSOLUTYZM WE FRANCJI I REWOLUCJA BURŻUAZYJNA W ANGLII

  Data Wydarzenie

  1618 - 1648 Wojna trzydziestoletnia

  1618 - 1621 Etap Czeski

  1622 - 1629 Wojna o PalatynatWojna duńska

  1625 - 1629 Wojna polsko - szwedzka

  1630 - 1635 Etap szwedzki

  1635 - 1648 Etap francuski

  Etap Czeski

  23 maja 1618 . Defenestracja praska (łac. fenestra - okno) - protestanci...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /21 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna Trojańska

  Wojna trojanska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna i tragedia grecka.

  Wg nich przyczyną wojny trojańskiej była skarga Gai - Matki Ziemi z powodu nadmiernej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /1 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna Święta w Średniowieczu

  Wiek XI w Europie, obok rywalizacji papiestwa (papieżem Grzegorz VII) z cesarstwem (cesarzem Henryk IV) o zwierzchnictwo w świecie chrześcijańskim, zapoczątkował jeszcze jeden proces, który przeszedł do historii pod nazwą krucjat, czyli wypraw krzyżowych.

  W jakim celu podejmowano krucjaty?

  Przyczyny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /11 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOJNA STULETNIA

  Przyczyny:

  Kryzys rycerstwa w XIV w.

  Rywalizacja francusko-angielska o bogata Flandrię.

  Dążenie królów francuskich do przejęcia ostatnich posiadłości angielskich znajdujących się jeszcze we Francji.

  Formalnym powodem były pretensje Edwarda III (króla Anglii) do tronu francuskiego po wygaśnięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna siedemnastowieczna ze Szwecją

  Przyczyny wojny ze Szwecją:

  a) sejm szwedzki zaniepokoił się możliwością przeprowadzenia rekatolicyzmu przez Zygmunta III Wazę i zdetronizował go z tronu szwedzkiego, królem obwołano jego stryja Karola Sudermańskiego,

  b) Zygmunt III Waza przekazał Polsce w pacta conventa Estonię - południowe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /6 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wojna siedemnastowieczna z Turcją

  Przyczyny wojny z Turcją:

  a) w 1618 wybuchła wojna 30-letnia. Brały w niej udział wszystkie państwa. Polska stanęła po stronie obozu katolickiego, a Turcja protestancka - powód konfliktu,

  b) obie strony zgłaszały pretensje do Mołdawii

  I wojna - 1620 - 1621 - Jan Kazimierz

  W 1620 wojska polskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Parys Dodano /09.11.2011 Znaków /3 819

  praca w formacie txt

Do góry