Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Stosunki strukturalne

  Formuła stosunków strukturalnych obejmuje spotkania głów państw i rządów przy okazji posiedzeń Rady Europejskiej (do tej pory w Essen, Cannes i Madrycie) oraz ministrów: spraw zagranicznych, finansów, gospodarki, rolnictwa, transportu, telekomunikacji, ochrony środowiska, spraw wewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne

  Współpraca Polski z Unia Europejska w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych zyskała szerszy wymiar po złożeniu przez Polskę wniosku o członkostwo w UE. Dotyczy wspólnego zwalczania wszystkich form przestępczości, rozwiązywania problemów dotyczących azylu i imigracji oraz harmonizacji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Dialog polityczny

  Od samego początku miał charakter wielostronny (najpierw z Polska, Czechosłowacja i Węgrami). Przyspieszenie procesu stowarzyszania ESW z UE w zakresie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa nastąpiło w wyniku postanowień szczytu w Kopenhadze. W 1994 roku określone zostały proceduralne ramy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - PHARE

  Program PHARE jest największym źródłem pomocy bezzwrotnej dla Polski. W latach 1990-1994 w ramach programu PHARE Unia Europejska przyznała Polsce 1.031 mln ECU na realizacje ponad 60 programów. Dotychczasowe doświadczenia związane z programowaniem i wykorzystaniem pomocy nie są w pełni zadawalające, m.in...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /958

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Rynek pracy

  Zdecydowanie restrykcyjne podejście prezentuje Unia w zakresie dostępu do rynku pracy. Wiele problemów związanych z dostępem obywateli polskich do rynku pracy UE bierze się z nieprzestrzegania odnośnych regulacji wspólnotowych (np. Układu Europejskiego) przez lokalne władze poszczególnych państw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Handel RP - UE

  Handel jest jedna z najbardziej dynamicznych dziedzin stosunków Polska-UE. W ciągu ostatnich lat Unia stała się naszym największym partnerem handlowym. W 1995 roku nasz eksport do UE wyniósł 16 miliardów USD, a import 18,7 mld USD. Od szeregu lat Polska odnotowuje deficyt w handlu z UE, mimo przyjęcia zasady...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Tryb przystępowania

  Proces uzyskiwania przez Polskę członkostwa w Unii był dłuższy od akcesji państw EFTA, z uwagi na różnice w poziomie rozwoju gospodarczego oraz w podejściu do udziału w strukturach polityczno - wojskowych. Był raczej zbliżony do akcesji takich państw jak Hiszpania i Portugalia, w przypadku których...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Kryteria członkostwa

  Konkretyzując kryteria członkostwa, zawarte w traktatach konstytucyjnych Wspólnot, Rada Europejska sformułowała w Kopenhadze (czerwiec 1993r.) następujące warunki przyjęcia państw stowarzyszonych ESW:

  1. Stabilność instytucji gwarantujących zasady demokracji i praworządności, przestrzeganie praw...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Stowarzyszenie

  Oficjalne rokowania rozpoczęto 22.12.1990 roku a ich efektem było podpisanie 16 grudnia 1991 roku Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie miedzy Rzeczpospolita Polska a Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi. Równocześnie umowy takie były negocjowane i podpisane przez WE z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Wiadomości ogólne

  Powstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnocie Węgla i Stali , Europejskiej Wspólnocie Energii Atomowej oraz Wspólnocie Europejskiej, dawnej Europejskiej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 827

  praca w formacie txt

Do góry