Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Systemy polityczne współczesnych państw

  System polityczny - sformalizowany układ organizacji, instytucji oraz metod oddziaływań politycznych. W skałd wchpdzą: ustrój, system partyjny, relacje władz itp.

  USA - republika związkowa, w skłd wchodzi 50 stanów + dydtrykt Kolumbii (jednostka administracyjna USA, stanowiąca okrąg społeczny miasta...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIA PODZIAŁU SPOŁECZNEGO

  Struktura społeczna - budowa społeczeństwa.

  Teorie podziału:

  1) Karol Marks (XIX w.) tzw. marksizm. Uważał, że przyczyną różnic jest posiadanie lub nieposiadanie środków produkcji:

  a) klasa robotnicza

  b) burżuazja (kapitaliści).

  Uznał, że klasy są antagonistyczne, a ten antagonizm jest motorem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEORIE DOTYCZĄCE GENEZY PAŃSTWA

  Państwo - organizacja polityczna, którą charakteryzują: dany obszar, własna władza. Realizuje dane zadanie, organizacja terytorialna.

  Teoria genezy państwa:

  - teistyczna (teologiczna): związana z Bogiem, władza i wszelkie rzeczy pochodzą od Boga.

  - patrymonialna: drabina feudalna, państwo jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TYPY I FORMY WSPÓLCZESNYCH PAŃSTW

  1. Podział systemów politycznych ze wzgl. na zasady organizacji aparatu państwowego:

  a) ze wzgl. na instytucję głowy państwa:

  - monarchia - władza sprawowana dożywotnio, zazwyczaj dziedzicznie np. Dania, Monako.

  - republika - głowa państwa pochodzi z wyboru, wybierana na określoną kadencję:

  Podział...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalety i wady demokracji

  Zalety: dobro większości, tolerancja, wpływ narodu na władzę, równość wobec prawa, swobody obywatelskie i prawa człowieka, wolność, poszanowanie własności prywatnej, współdecydowanie, wpływ na politykę, możliwość usunięcia złej władzy, wzrost aktywności społecznej, równość szans, szeroki...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLACY NA RYNKU UNII EUROPEJSKIEJ

  Niektóre oczekiwania wobec Polski komunikowane przez urzędników Unii Europejskiej są zbieżne z długofalowymi interesami Polski tzn. całością organizmu gospodarczego, inne są zbieżne z oczekiwaniami partykularnych grup interesów. Są też takie, które nie leżą w interesie całości Unii, niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /5 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Polskie rolnictwo a Unia Europejska

  W ostatnim czasie, coraz częściej mówi się na temat integracji Polski z UE. Niedawno też odbyła się w Świnoujściu Ogólnopolska Konferencja Wyższych Uczelni Rolniczych której tematem było:

  ,,Sylwetka Studentów Akademii Rolniczych a integracja Polski z Unią Europejską."

  Na konferencji była również...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /4 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - Poszerzenie a pogłębienie UE

  Ostatni z warunków kopenhaskich poszerzenia UE na Wschód dotyczy zdolności samej Unii do przyjęcia nowych członków. Ma on zagwarantować, ze integracja europejska nie ulegnie spowolnieniu w wyniku przyjęcia nowych członków. W Traktacie z Maastricht założono, ze w 1996 roku dojdzie do Konferencji...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - UE - kraje śródziemnomorskie - Polska

  Polska popiera przyjęta na szczycie w Cannes strategie śródziemnomorska Unii. Traktujemy ja jako ważny element budowania stabilności i bezpieczeństwa w Europie. Realizacja strategii dla krajów ESW i śródziemnomorskich powinna przebiegać równolegle. Zabiegaliśmy bez powodzenia o umożliwienie krajom ESW...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UNIA EUROPEJSKA - UE - region Morza Bałtyckiego

  Z wyjątkiem Rosji, pozostałe państwa basenu Morza Bałtyckiego wiążą swoje miejsce w Europie z udziałem w procesie integracji w ramach UE. W okresie kilku lat, Morze Bałtyckie stanie się w praktyce wewnętrznym morzem UE. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Rady Państw Morza Bałtyckiego na prawach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /902

  praca w formacie txt

Do góry