Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Informacja o reformie zarządzania programem Phare

  ZAŁOŻENIA REFORMY FINANSOWANIA Z FUNDUSZY PHARE

  W ostatnich latach dotychczasowy kształt programu Phare był przedmiotem głębokiej krytyki ze strony Parlamentu Europejskiego oraz Trybunału Audytorów. Krytyce poddano głównie fakt, że program Phare, pomimo szybko poprawiającej się sytuacji gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /6 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka

  Prawa człowieka - zespół podstawowych, niezbywalnych i uniwerslanych praw, które przysługują człowiekowi bez wzgl. na rasę, kolor skóry, religię, pochodzenie itp.

  Tragedia II wojny światowej wpłynęła na utworzenie praw człowieka, przed tym istniały pewne normy etyczne. Lock i Russeau deklarowali już...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEMIANY USTROJOWE W LATACH 1989 - 1992

  Po załamaniu opozycji w 1947r, rok 1956 daje nam opozycję Polski Październik i Polowanie. Zaczyna szerzyć się stalinizm. Gomułka obejmuje władzę jako pierwszy sekretarz KCPZPR. Zaczynają się wystąpienia gdyż władze odchodzą od zdobyczy Października. XII 1970 zaczynają się wystąpienia na Wybrzeżu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 647

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARÓD A PAŃSTWO

  Naród - duża grupa społeczna, którą łącż pewne czynniki narodotwórcze: język, kultura, obyczaje, wspólna przeszłość, wspólne terytorium (lecz nirkoniecznie np. Żydzi). Naród to grupa mająca poczucie pewnej odrębności, są historycznie ukształtowani.

  Poczucie tożsamości narodowej - kiedy jednostka...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RODZINA W ASPEKCIE PRAWNYM I MORALNYM

  rodzina - podstawowa grupa społeczna, najstarsza forma życia społecznego, podstawa istnienia społeczeństwa.

  funkcje rodziy:

  #opiekuczo - zabezpieczajca,

  #seksualna,

  #legalizacyjno - kontrolna: legalizacja zachowań czowieka (np. kwestia dzieci),

  #socjalizacyjna - przygotowanie dzieci do życia w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA KONSTYTUCJI W PAŃSTWIE

  Konstytucja - zbiór najważniejszych praw obowiązujących w państwie. Określa ppodstawowe ustawy panstwa, kompetencje najwyższych władz, zawiera katalog praw i obowiązków obywatela.

  Podział konstytucji: a) pod względem formy: pisana, niepisana (zwyczaje, normy niepisane np. USA); b) pod względem treści:...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA PAŃSTWA W GOSPODARCE RYNKOWEJ

  W gosp. rynkowej dominuje własność prywatna, lecz mimo to rząd ma na nią wpływ. Rząd sam opracowuje gosp. rynkową - jest to polityka gospodarcza rządu. Pełni on też funkcje interwencyjne w polityce ekonomicznej. Prowadzi ochronę zewn. gospodarki państwa: &ochrona produkcji krajowej przed konkurencją...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rząd RP

  Rząd współtworzy władzę wykonawczą (obok prezydenta). Stanowią go: premier, wicepremierzy - mogą lecz nie muszą być, ministrowie oraz przewodniczący niektórych komisji i komitetów sprawujących funkcje naczelnych organów adm. państwowej.

  PROCES POWOŁANIA RZĄDU:

  1. prez prezydenta - ten rząd musi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SAMORZĄD TERYTORIALNY - Informacje Ogólne

  1.I. 1999 - nowy podział terytorialny: gminy (2,5 tys), powiaty (373), województwa (16). Od 1975 roku było 49 województw.

  Przyczyne reformy: zwiększenie kompetencji samorządów, 3 stopniowość ma odciążyć administrację od spraw lokalnych, budowa społeczeństwa obywatelskiego, kontrola nad działalnością...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Społeczeństwo jako całość

  Społeczeństwo - zbiorowość ludzi, która jest świadomo i celowo zorganizowana by zaspokoić potrzeby materialne i duchowe.

  Typy zbiorowości:

  1) makrostruktury - duże zbiorowości, np.:naród, klasa społeczna, grupa woekowa czy płeć;

  2) mikrostruktury - małe zbiorowości np. rodzina;

  3) struktury...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 305

  praca w formacie txt

Do góry