Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  FORMY WŁASOŚCI

  WŁASNOŚĆ: prawo do korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi.

  FORMY WŁASNOŚCI: &państwowa (należy do skarbu państwa), &grupowa (do grupy społecznej np. spółdzielni lub spółki), &komunalna (wł. samorządu terytorialnego). Dotyczą one środowiska produkcyjnego. &własnośc osobista - służy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GOSPODARKA NAKAZOWO - ROZDZIELCZA A GOSPODARKA RYNKOWA

  Gospodarka nakazowa rozdzielcza istniała w realnym socjaliźmie: Cechy: dominacja polityki nad ekonomią, często lekceważono prawa ekonomiczne, dominował rynek producenta, odgórne zarządzanie gospodarką, nastawienie na potrzeby militarne, w ZSRR istniało nawet niewolnictwo, niszczono środowisko naturalne...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia liberalna

  Ideologia - całokształt idei i poglądów na świat i życie społeczne w danej grupie.

  Doktryna polityczna - to wynikający z określonej ideologii i uporządkowany zbiór poglądów. Ma wskazania teoretyczne i praktyczne.

  Ideologia liberalna rodzi się w XVII w. w Anglii, upowszechniasię w XIX w., była to...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia socjaldemokratyczna i chadecka

  Socjaldemokratyczna (socjalistyczna):

  Kształtuje się w II poł. XIX w. w okresie drugiej międzyanrodówki - powstaje z rewizjonizmu. Autorem rewizjonizmu jest Bernstein.

  Założenia: partie mają b.duże wpływy np. SPD w Niemczech, Socjaldemokracja w Polsce; opowiada się za ewolucyjnymi zmianami z kapitalizmu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO

  North Atlantic Treaty Organization (NATO), organizacja polityczno-wojskowa z siedzibą w Brukseli, utworzona w 1949 roku, stanowi sojusz zbiorowej obrony. Do 1990 była po stronie zachodniej głównym elementem dwustronnego konfrontacyjnego systemu światowego, jako przeciwnik Układu Warszawskiego. Po 1990...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /9 942

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - Informacje ogólne

  Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów powszechną organizacją międzynarodową.

  W czasie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /15 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY KONTROLI PRZESTRZGANIA PRAWA

  Prokuratura, rzecznik praw obywatelskich, NIK, krajowa rada radiofonii i TV;

  PROKURATURA: strzeże praworządności i ścigania przestępstw. Od 1990 prok. generalnym jest minister sprawiedliwości. Podlegają mu inni prokuratorzy. Oni nadzorują postępowanie przygotowawcze w sprawach karnych, a później wyst...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

  a) sądy,

  b) tybunały,

  c) Krajowa Rada Sądownicza

  Cechy: niezależna, niezawisłość sądów nie może być ograniczana, sędziowie podlegają stanowionemu przez sejm prawu, sędziom przysługuje immunitet, sędziowie są nieusuwalni. Sędziów powołuje prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądowniczej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /2 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARLAMENT POLSKI

  Jest dwuizbowy: wyższa - senat, niższa - sejm. Nazwy jednak nie są adekwatne do funkcji, gdyż sejm pełni wyższą funkcę.

  SENAT: składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych w sposób większościowy, okręgiem jest całe województwo, wybierani są ci, którzy otrzymają najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Partie polityczne - Informacje Ogólne

  Partia polityczna - dobrowolna organizacja polityczna dążąca do uzyskania i utrzymania władzy.

  Początki powstawania partii to XVII/XVIII w. Tworzą się tzw. koterie arystokratyczne. W II poł. XVIII w. i I poł. XIX w. tworzą się tzw. partie klubowe grupujące ludzi o podobnych poglądach. W II poł. XIX...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Abakuk Dodano /16.11.2011 Znaków /3 094

  praca w formacie txt

Do góry