Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Ameryka Łacińska

  Do Ameryki Łacińskiej zalicza się państwa Ameryki Południowej i Środkowej. Rozwojowi gospodar­czemu w tych krajach towarzyszy nierozsądna eksploatacja bogactw naturalnych. Dopiero niedawno rządy krajów Ameryki Łacińskiej podjęły próby ograniczenia strat w środowisku naturalnym. Ameryka Łacińska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /12 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ameryka Północna

  Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą część Ameryki Północnej, należą do największych i najbogatszych krajów świata. Jednak nawet tak potężne i bogate państwa muszą borykać się z wieloma problemami. Kanada i Stany Zjednoczone, dwa państwa, które zajmują większą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /13 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Ameryce Południowej

  Władze krajów Ameryki Południowej do niedawna nie interesowały się ekologią. W roku 1960 na ca­łym kontynencie były tylko 53 obszary chronione, z czego dwie trzecie na terenie Argentyny i Chile. Chyba najsłynniejszym parkiem narodowym Ame­ryki Południowej jest wpisany na listę UNESCO Park Narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /3 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki Narodowe w Ameryce Środkowej

  Środowisko przyrodnicze Ameryki Środkowej jest bardzo zróżnicowane - od malowniczych gór po­chodzenia wulkanicznego po gorące i wilgotne tro­pikalne niziny. Na przykład Park Narodowy Altos de Campana w Meksyku obejmuje obszary położone na wysokości od 250 do 1035 m n.p.m. Za jedno z najbardziej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /1 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwaty przyrody w Ameryce Środkowej i Południowej

  Do niedawna w Ameryce Południowej i Środkowej istniało stosunkowo niewiele obszarów chronionych, znacznie mniej niż w innych częściach świata. Liczba parków narodowych i rezerwatów przyrody zaczęła gwałtownie rosnąć dopiero w połowie lat 60. Tropikalne lasy deszczowe i inne naturalne siedliska...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można odwodnić żywność zatopio­ną w cieczy?

  Okazuje się, że odwodnić można żywność zatopio­ną w cieczy. Wysoko stężony roztwór wodny cukru bardzo efektywnie wchłania wodę z komórek żyw­ności, jak i z komórek mikroorganizmów, uniemoż­liwiając im jakąkolwiek działalność. Cukier jest w tym wypadku typowym konserwantem. Używa się go...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie, czyli suszenie żywności

  Odwadnianie, czyli suszenie żywności, niszczy pewne mikroorganizmy oraz zapobiega jej rozkła­dowi wskutek działania pozostałych. Większość z wysuszonych produktów jest przed spożyciem na powrót nawadniana, tak że przypominają one oryginalne, świeże produkty. Część jednakże jest spożywana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /3 275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obróbka wysokotemperaturowa żywności

  Techniki wysokotemperaturowej obróbki żywno­ści to pasteryzacja, wygrzewanie w parze i obrób­ka w bardzo wysokiej temperaturze. Pasteryzacja jest procesem stosunkowo łagod­nym, w którym to żywność jest podgrzewana do temperatur nie przekraczających 100°C. Niszczy to wszystkie bakterie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak schładzać i zamrażać żywność?

  Żywność schłodzona jest przechowywana w tem­peraturze od 0 do 8°C, która jest osiągana w nor­malnych domowych lodówkach. Owoce można przechowywać do roku w temperaturze 1,5-30C. Konserwacja mięsa to zarówno schładzanie jak i zamrażanie. Tusze wołowe są wpierw schładza­ne do 12?C w ciągu 25...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konserwacja żywności

  Biologiczne i chemiczne procesy psucia się żyw­ności ulegają znacznemu spowolnieniu w niskich temperaturach. Dlatego żywność przechowywana w stanie schłodzonym lub wręcz w zamrożeniu po­zostaje znacznie dłużej przydatna do spożycia. Schładzanie i zamrażanie to dwa procesy nisko­temperaturowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Nowy Dodano /31.01.2012 Znaków /1 534

  praca w formacie txt

Do góry