Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Parki narodowe w Hiszpanii

  Ochrona przyrody ma w Hiszpanii długą tradycję. Prawo o parkach narodowych zostało uchwalone już w 1916 roku, a w dwa lata później powstały dwa pierwsze parki narodowe - Covadonga w Górach Kantabryjskich i Ordesa w Pirenejach. W 1997 roku według WCMC w Hiszpanii było 215 terenów chronionych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Skandynawii

  Kraje skandynawskie: Szwecja, Norwegia, Finlan­dia, Islandia i Dania są dość nietypowe w porów­naniu z resztą kontynentu. Ciągle jeszcze w ich granicach znajdują się ogromne przestrzenie nie naruszone przez cywilizację. W krajach tych idee ochrony przyrody spopularyzowano już na prze­łomie wieków...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 023

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy Tongariro

  Centrum Wyspy Północnej zajmuje wulkanicz­ny płaskowyż z czynnymi wulkanami. Utworzono tu Park Narodowy Tongariro obejmujący trzy aktywne wulkany - Ruapehu (2797 m), Ngauruhoe i Tongariro. Tongariro jest najstarszym, pow­stałym w 1894 r., parkiem narodowym Nowej Ze­landii. Park znany jest z pięknych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe i krajobrazowe w Polsce

  W Polsce istnieje 19 parków narodowych i 82 parki krajobrazowe. Najsłynniejszym i najstarszym pol­skim parkiem narodowym jest Białowieski Park Narodowy. Puszcza Białowieska została uznana za teren chroniony już w 1921 roku, od roku 1932 sta­ła się rezerwatem, a w 1947 roku parkiem narodo­wym. W 1977 roku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy Egmont

  Atrakcją Wyspy Północnej Nowej Zelandii są wulkany. W zachod­niej części znajduje się Park Narodowy Góry Egmont otaczający uśpiony wulkan Mount Egmont, który nie wybuchł już od 300 lat. Wyprawa na szczyt wulkanu zajmuje turystom zaledwie jeden dzień. Zimą tereny te są popularnym ośrodkiem sportów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Cooka i Westland

  Na listę UNESCO wpisany został par­k narodowy Góra Cooka (najwyższy szczyt Nowej Zelandii 3754 m) W Parku Narodowym Góry Cooka podziwiać można również jedne z naj­większych i najpiękniejszych lodowców świata z 29-kiIometrowym Lodowcem Tasmana na czele. Lodowce Foxe'a i Franciszka Józefa w Parku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Europa

  Upadek komunizmu, rozpad ZSRR i wyzwalanie się państw satelickich byłego imperium spod wpływów Moskwy spowodowało ogromne zmiany na kontynencie europej­skim. Wydawało się, ze nadeszła pora spokoju, niestety, wkrótce odezwały się tłumione dotąd nacjonalizmy. Współczesny podział polityczny Afryki i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /13 821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Australia i region Pacyfiku

  Napływ europejskich osadników zapoczątkowany pod koniec XVIII wieku odmienił Australię, Nową Zelandię i wyspy Pacyfiku. Obecnie region ten odgrywa coraz większą rolę w światowej gospodarce. Ekonomiści czasami dzielą świat na dwie czę­ści - bogatą, rozwiniętą Północ i biedne, za­cofane...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /14 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Afryka

  Powstanie w 1993 roku nowego państwa, Erytrei, było tylko jedną z wielu zmian, które nieustannie zachodzą na politycznej mapie Afryki. Mimo głębokich przeobrażeń pozostaje ona regionem silnie uzależnionym od międzynarodowej pomocy. W 1998 roku w Afryce istniały 53 niepodle­głe państwa. Niestety...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /14 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azja

  Azja, największy z kontynentów, pełna jest kontrastów. Na przełomie lat 80. i 90., w regionie tym miały miejsce wielkie przemiany polityczne. Ogromne znaczenie dla gospodar­ki światowej miał też kryzys eko­nomiczny w bogatych państwach zachodniego wybrzeża Pacyfiku. Na początku lat 90. na politycznej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zecer Dodano /31.01.2012 Znaków /15 125

  praca w formacie txt

Do góry