Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Azja południowa - Park Narodowy Wilpattu

  W południowej części Azji doliczono się ponad 480 obszarów chronionych, z których większość (w 1990 r. - 359) znajduje się w Indiach. Region ten jest bardzo zróżnicowany pod względem geogra­ficznym - znajdują się tu między innymi: najwyż­sze góry świata, pustynie, stepy, lasy tropikalne, bagna...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Azji południowo-zachodniej - Jezioro Uromieh, Park Narodowy Asir

  Południowo-Zachodnia Azja to rejon zdominowa­ny przez gorące pustynie i wysokie, surowe góry. Według IUCN, w 1990 r. znajdowało się tam jedy­nie 117 obszarów chronionych. Połowa z nich poło­żona jest na terytorium Iranu, między innymi są to mokradła Parku Narodowego Jezioro Uromieh -siedlisko...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sundarban

  W Indiach znajduje się kilka obszarów wpisa­nych na listę UNESCO, najsłynniejszym z nich jest chyba Sundarban - miejsce w którym Ganges wpa­da do morza. Porośnięty jest największym na świe­cie kompleksem lasów namorzynowych, na tych bagiennych terenach zachowała się największa na subkontynencie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat Ptaków Bharatpur

  Specyficznym parkiem narodowym jest Rezerwat Ptaków Bharatpur leżący 50 km na zachód od Agry. Ma on jedynie 29 km2 powierzchni, jednak wśród jego płytkich jezior występuje ponad 350 gatunków ptaków. Jest to jedno z najsłynniejszych stanowisk ornitologicznych na świecie, jego sława dorównuje tej jaką...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szwajcarski Park Narodowy

  Jedynym parkiem narodowym Szwajcarii jest zało­żony w 1914 r. Szwajcarski Park Narodowy obej­mujący południowo-zachodnią część kraju. Na jego terenie znajdują się górskie lasy, wysokogórskie hale i surowe, pokryte śniegiem górskie szczyty.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Europie Wschodniej

  W Europie Wschodniej znajduje się kilka re­zerwatów biosfery wpisanych na listę UNESCO. Należą do nich: Park Narodowy Pirin i rezerwat przyrody Srebyrna w Bułgarii, Delta Dunaju w Ru­munii, krasowe Jaskinie Skocjańskie w Słowenii, Jeziora Plitwickie w Chorwacji, Park Narodowy Durmitor w byłej Jugosławii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Park Narodowy Sagarmatha

  Jednym z najbardziej znanych parków narodowych Azji jest zajmujący 1240 km2 park Sagarmatha w Północnym Nepalu. Słowo „Sagarmatha" w języ­ku mieszkających tam Szerpów znaczy „ten, któ­rego głowa dotyka nieba" i często mianem tym określa się Mount Everest. Park obejmuje nie tylko najwyższą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Niemczech

  Niemieckie parki narodowe skoncentrowane są w górzystej,południowej części kraju. Park Naro­dowy Lasów Bawarskich jest jednym z najwięk­szych zachowanych w nienaruszonym stanie kom­pleksów górskich lasów w Europie Środkowej. Mimo iż duża część górskich lasów południowych Niemiec została...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Grecji

  W Grecji istnieją 24 tereny objęte ochroną. Pierwsze parki narodowe, Olimpijski - schronienie kozicy górskiej i muflona i Park Góry Parnas zało­żono dopiero w 1938 roku.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parki narodowe w Wielkiej Brytanii

  IUCN doliczyła się w 1997 roku ponad 200 obsza­rów objętych różnymi formami ochrony prawnej w Wielkiej Brytanii. Należy do nich między in­nymi 10 parków narodowych założonych w Anglii i Walii w latach pięćdziesiątych oraz park Norfolk i Suffolk Broads - powstały w 1989 roku, a także wspomniany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Kaputa Dodano /31.01.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt

Do góry