Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Żaba wodna

  Rana esculenta L., rodzina Ranidae - żabowate (żaby właściwe). Należy da grupy żab zielonych, które stale żyją nad wodą. Dorasta do 100 mm długości; samce są zawszej mniejsze. Rozprzestrzeniona jest od Francji do środkowego dorzecza Wołgi. Występuje na nizinach, wyjątkowo może w dolinach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /27.06.2013 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jazgarz

  Gymnocephalus cermuis (L.), rodzina Percidae — okoniowate. Osiąga 150 mm długości, niekiedy 300 mm. Żywi Się denną fauną oraz ikrą i narybkiem innych ryb. Występuje od Anglii i Francji północno-wschodniej aż po syberyjską Kołymę. W Europie sięga na południe do dorzecza Dunaju. Ma smaczne mięso...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ropucha paskówka

  Bufo calamita (Laur.), rodzina Bufonidae — ropuchówate. Porusza się krocząc lub biegnąc, ale nie potrafi skakać. Osiąga do 80 mm długości. Rozprzestrzeniona jest w Europie Środkowej i Zachodniej oraz Południowej Skandynawii. Zamieszkuje zwykle tereny o glebach lekkich i suchych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traszka karpacka

  Triturus montandoni (Boul.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Osiąga 100 mm długości.

  Samce w porze godowej mają fałdę skórną grzbietową w kształcie charakterystycznego grzebienia oraz dwie fałdy boczne, a na końcu ogona krótki nitkowaty twór. Gatunek ten rozprzestrzeniony jest przede...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gymnocephalus schraetser

  Rodzina Percidae - okoniowate. Osiąga 250 mm długości. Przebywa na dnie większych rzek w strefie prądów wodnych. Żyje wyłącznie w dorzeczach Dunaju, Kamczii i Warny.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Traszka górska

  Triturus alpestris (Laur.), rodzina Salamandridae — salamandrowate. Dorasta do 100 mm długości, samiec do 120 mm. Rozprzestrzeniona jest od Hiszpanii, wzdłuż Karpat do Bałkanów. W Europie występuje jej kilka ras geograficznych. W Europie Środkowej jest stosunkowo liczna, przede wszystkim w wyżej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czop czarny

  Zingel zingel (L.), rodzina Percidae — okoniowate. Osiąga zwykle 300 mm długości, niekiedy 480 mm. Wybiera chłodniejsze wody bieżące. Przebywa na dnie. Żywi się fauną denną, osobniki dorosłe również rybami. Rozprzestrzeniony jest w dorzeczach Dunaju i Dniestru. W CSRS jest pod ochroną.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumak nizinny

  Bombina bombina (L.), rodzina Discoglossidae — ropuszkowate. Osiąga do 60 mm długości. Rozprzestrzeniony jest w Europie Środkowej i Wschodniej, w Azji sięga do Uralu i Kaukazu. W Europie Środkowej liczny jest przede wszystkim na nizinach i w kotlinach do 600 m n.p.m. w wodach stojących, głównie jednak w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czop żółty

  Zingel streber (Sieb.), rodzina Percidae — okoniowate. Bardzo podobny do gatunku poprzedniego. Dorasta jednak tylko do 180 mm. W odróżnieniu od czopa czarnego występuje również w rzekach podgórskich, w miejscach z chłodną wodą bieżącą. Żyje w dorzeczach Dunaju i Wardaru. Podobnie jak Czop czarny jest w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumak górski

  Bombina variegata (L.), rodzina Discoglossidae — ropuszkowate. Dorasta do 55 mm długości. Zamieszkuje Europę Zachodnią, Środkową i częściowo Południową. Na terenie Europy Środkowej żyje w okresowych zbiornikach wodnych głównie i w wyżej położonych rejonach, do 1600 m n.p.m. Przedostaje się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Micky78 Dodano /26.06.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt

Do góry