Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Peter Paul Rubens

  Peter Paul Rubens znany jest jako jeden z najwybitniejszych malarzy flamandzkich, pomimo ze urodził się w Niemczech, zaś jego kunszt artystyczny ukształtował się we Włoszech. Flandrię zobaczył po raz pierwszy jako dziesięcioletni chłopiec.

  Urodzony 28 czerwca 1577 roku, w wigilię dnia...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Bosman Dodano /11.04.2012 Znaków /7 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka baroku

  Siedemnastowieczne Włochy pozostawały dominującym ośrodkiem kulturalnym, zarówno na polu teorii sztuki jak i konkretnych osiągnięć artystycznych. Zwłaszcza Rzym z dużą siłą przyciągał malarzy i rzeźbiarzy z całej Europy. Zrodzone we Włoszech trendy rozwijały się, oddziałując na inne kraje...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Bosman Dodano /10.04.2012 Znaków /9 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wskaż podstawowe pojęcia dotyczące kontaktu kultur

   

  Szok kulturowy – zdarzenie obejmujące sferę psychiczną, fizyczną, społeczną, które jest wynikiem napotkania w kulturze przejmującej przykrych doświadczeń kumulujących się i wpływających na samopoczucie człowieka.

  Zderzenie kultur – gwałtowna reakcja na spotkania dwóch odmienności

  Akulturacja –...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki wpływ na rozwój kultury mają warunki ekonomiczne, społeczno - klasowe, historyczne i polityczne?

   

  Społeczno-klasowe – chłopskie kultury tradycyjne są rezultatem podziału klasowego w ustroju feudalnym i poddawanie ich ciągłym wpływom klas panujących i warstw wykształconych.

  - silnie działające myślenie magiczno-mistyczne

  - silna zasiedziałość osadnicza, mała ruchliwość przestrzenna to...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień znane ci cechy chłopskiej kultury tradycyjnej

   

  - patriarchalny ustrój rodziny - silna pozycja ojca, podporządkowanie dzieci i ich zależność materialna i mentalna

  - współżycie kilku generacji

  - selekcja dziedzictwa kulturowego - odrzucenie mniej istotnych elementów dla danej społeczności, a przyswojenie innych istotnych elementów

  - powtarzalność...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka rola przypada tradycji w rozwoju kultury?

   

  Polska kultura tradycyjna wyrosła z kultury polskiej wsi, dlatego nazywamy ja chłopską kulturą tradycyjną. elementy tej kultury przekazywane są za pomocą zapisów, nut, fotografii(przekaz pośredni) oraz ustnie (bezpośredni).

  Są one wynikiem podziału klasowego, który skrystalizował się w ustroju...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień powszechnie wyróżniane procesy kultury współczesnej

   

  1 globalizacja

  - hybrydyzacja i homogenizacja

  2 relatywizm kulturowy

  3 juwenalizacja

  4 liberalizacja

  5 indywidualizacja

  6 wirtualizacja

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj „uczestnika kultury” we współczesnym ujęciu

   

  Konsumpcjonizm, migracje, media elektroniczne determinują uczestnictwo w kulturze, użycie wyobraźni, globalizacja myślenia, natłok kultury – mieszanie sfery niższej i wyższej, wspólnota afektu, lokalne doświadczenia stykają się i przenikają nawzajem. ‘’praca konsumpcyjna’’ – praca nie jako wartość...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /1 907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest treść i zakres pojęcia procesy kultury?

   

  Procesy kultury – przebieg następujących po sobie działań ludzkich i zjawisk powiązanych przyczynowo, obejmuje:

  - uczestnictwo w kulturze – aktywny stosunek ludzi do dóbr kultury

  - upowszechnienie kultury – rozprzestrzenianie dóbr kultury

  - edukacja kulturowa – wychowanie przez kulturę i do kultury

  -...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje pełni uczestnictwo w kulturze i jakie wyróżniamy jego formy?

   

  Funkcje

  - poszerzanie wiedzy o świecie i ułatwianie zrozumienia człowieka

  - zwielokrotnia osobiste doświadczenia przez kontakt z różnymi treściamikultury, a zwłaszcza ze sztuką

  - dostarcza zróżnicowanego materiału do budowania własnego systemu wartości

  - tworzy płaszczyzny porozumiewania się...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Mamert Dodano /14.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt

Do góry