Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między cywilizacją a kulturą?

   

  Słowo kultura wywodzi się z języka łacińskiego i oznaczało po prostu 'uprawiać ziemię'. 'Człowiek kulturalny' jest sensem wartościującym, natomiast we współczesnych naukach społecznych kultura jest pojęciem neutralnym i opisowym. W tym sensie kultura to dorobek materialny i duchowy, całokształt...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdefiniuj pojęcie społeczeństwa i przedstaw sieć kontaktów społecznych

   

  SPOŁECZEŃSTWO to duża społeczność (najczęściej państwowa) żyjąca na danym obszarze. Życie jej mieszkańców toczy się głównie w ramach społeczeństwa, tu nawiązują kontakty z innymi ludźmi, uczą się języka, norm obyczajowych i moralnych, tu zaspokajają swoje potrzeby. Człowiek funkcjonuje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego mówimy, że człowiek jest istotą społeczną?

   

  Człowiek może kierować swoim postępowaniem, dokonywać wyborów związanych z własnym życiem. Jest więc istotą rozumną. Pozostaje w ścisłych związkach z otaczającym go światem dzięki czemu rozwija się, istnieje i działa.

  Przejmuje nawyki społeczne. Istota społeczna to istota stale...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW FUNKCJE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  Parlament Europejski jest wyrazicielem woli politycznej narodów Unii Europejskiej i największym wielo narodowym parlamentem na świecie. Pełni on trzy funkcje:

  Przyjmuje akty prawa europejskiego – w wielu obszarach polityki wspólnie z Radą. Fakt, że członkowie Parlamentu są wybierani bezpośrednio przez...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WSKAŻ PODSTAWY PRAWNE UE

  Prawo europejskie jest swoistym systemem prawa; odrębnym od prawa międzynarodowego a także różniącym się od prawa poszczególnych państw członkowskich. 

  Prawo europejskie rozumiemy jak dotychczasowe prawo Unii Europejskiej wraz z ukształtowanymi zasadami, w których kładzie się nacisk na rozumienie i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DROGA POLSKI DO UNII

  1990 Polska składa wniosek do Unii Europejskiej

  10.XII.91r podpisanie układu miedzy Polska a Wspólnotą Europejską

  8.IV.84r Wniosek formalny o przynależność

  8.VIII.96r Powstaje w Polsce komitet integracji Europejskiej

  31.III.98r Bruksela- negocjacje na jaki warunkach ma Polska przystąpić do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWA Z KTÓRYCH MOGĄ KORZYSTAĆ OBYWATELE UNII EUROPEJSKIEJ

  Korzyści prawne obywatela w Unii.

  Prawo do życia, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, prawo do własności, prawo do wolności sumienia i religii, prawo wolności zrzeszania się, prawo do prywatności, prawo do sprawiedliwego procesu, prawo do pracy i wynagrodzenia za nie, prawo do nauki, prawo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE ZAGROŻENIA DLA ŁADU MIĘDZYNARODOWEGO NIESIE TERRORYZM

  Terroryzm- pojęcie to oznacza używanie siły i przemocy, organizowanie i stosowanie zamachów zbrojnych na ludzi powiązanych z władzą, przeciwników politycznych, religijnych, osoby innej narodowości w celu zdobycia władzy, wyrażenia protestu, uzyskania okupu, wymuszenia określonych zachowań i zastraszenia...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ POZYTYWNE I NEGATYWNE KONSEKWENCJE ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO

  Pozytywne konsekwencje:

  Wzrost produkcji i dobrobytu wprowadzanie nowych rozwiązań ułatwiając kontakty międzyludzkie, poprawiających organizacje  w pracy, nieskrępowany rozwoj handlu międzynarodowego i zagranicznego 

  Negatywne konsekwencje:

  Likwidacja miejsc pracy, masowa emigracja, terroryzm

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Komisji Europejskiej

  • ma wyłączne prawo inicjatywy ustawodawczej, 

  • wydaje samodzielne akty prawne (mogą być anulowane przez Radę UE), 

  • czuwa nad przestrzeganiem prawa Unii (może wszcząć działania prawne przeciw państwom członkowskim lub firmom; nakłada grzywny na osoby prawne lub fizyczne), 

  • wciela w życie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Frutek00700 Dodano /26.04.2012 Znaków /462

  praca w formacie txt

Do góry