Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw 3 zasadnicze wymiary podziałów społecznych

   

  pierwszy wymiar związany jest z podziałami ekonomicznymi. Tu można mówić o podziale klasowo-warstwowym. Jest to drabina społeczna od pozycji niskiej do wysokiej.

  Osobny podział wprowadza zróżnicowanie ze względu na prestiż i szacunek społeczny. Mówimy dlatego o różnym statusie. W Polsce...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy mechanizmy kontroli społecznej i jakie one pociągają sankcje?

   

  Jednym z mechanizmów kontroli społecznej jest prawo. Jest to najbardziej formalny sposób, jego złamanie pociąga za sobą sankcje wymierzane przez organy państwowe, które jako jedyne mogą legalnie używać przemocy.

  Prawo tworzone jest przede wszystkim z myślą o ludziach, których przed jego łamaniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie instytucja społeczna, jakie wyróżniamy najważniejsze instytucje społeczne i czemu one służą

   

  Instytucje społeczne to sformalizowane i zorganizowane sposoby działania pozwalające rozwiązywać społeczeństwu najważniejsze problemy życia społecznego. Posiadają one wspólne cechy – integrują społeczeństwo, socjalizują jego członków i regulują ich wspólne życie. Kiedy jednak instytucje te...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy rodzaje socjalizacji. Przedstaw postawy wobec socjalizacji

   

  Socjalizacja – to proces polegający na przekształceniu człowieka z organizmu biologicznego w istotę społeczną. W trakcie socjalizacji pierwotnej w okresie dzieciństwa i wczesnej młodości człowiek zdobywa podstawową wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego funkcjonowania w społeczeństwie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy grupy społeczne?

   

  Wyróżnia się grupy:

  pierwotne (są to grupy, w których stosunki są bardzo bliskie, intymne i odgrywają decydującą rolę w kształtowaniu osobowości i ideałów jednostki (rodzina, przyjaciele). Są one pierwotne w tym sensie, że dostarczają jednostce najwcześniejszych i najpełniejszych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia zbiorowość i wspólnota

   

  Zbiorowość - grupa ludzi, których łączy chwilowa, nietrwała więź społeczna wynikająca najczęściej z faktu wspólnego przebywania w jakimś miejscu . Czasem pojęcie zbiorowości używa się także w innym sensie – określając tym mianem ludzi, którzy wykonują ten sam zawód.

  Wspólnota - grupa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest SOCJALIZACJA

   

  To proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie tej jednostki, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko zaczyna stawać się istotą społeczną...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw krótko konsensusową i konfliktową teorię społeczeństwa. Czym zajmuje się socjologia, jakie wyróżniamy potrzeby

   

  W konsensusowej teorii społeczeństwa, traktuje się je z reguły jako rodzaj organizmu czy też systemu, gdzie wszyscy członkowie spełniają potrzebne i zróżnicowane funkcje, (dlatego teorie te nazywa się często funkcjonalnymi).

  Z kolei teorie konfliktowe w każdym związku społecznym akcentują...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są WZORCE OSOBOWE

   

  To zespół cech jakie przekazują nam osoby bliskie na drodze rozwoju.

  Podpowiadają nam kim powinniśmy być, jak się zachowywać, jakimi wartościami kierować się w życiu. Wzorce osobowe zmieniają się, przekształcają, ustępują miejsca innym.

  Czerpiemy je także z kultury popularnej i to właśnie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest OSOBOWOŚĆ

   

  Jest lustrem, w którym odbija się społeczność jaka się ukształtowała. Na osobowość składają się różne cechy i właściwości charakterystyczne dla danej jednostki potrzeby, postawy, nawyki, mentalność i wartości. Kształt osobowości wyznacza kultura, do której należy.

  Typy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt

Do góry