Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jak przebiegają konflikty między grupami

   

  Konflikt jest ceną, którą płacimy za naszą wolność. W utopijnych projektach rzekomo idealnego społeczeństwa, wolnego od konfliktów, nie ma miejsca na ludzką wolność i spontaniczność. Państwo stara się zapobiegać konfliktom, które mogłyby zdestabilizować ład w państwie, ale konflikty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki przyczyny oraz formy mogą mieć konflikty i protesty społeczne

   

  PRZYCZYNY: poczucie niesprawiedliwości wynikłe ze znaczących dysproporcji bogactwa, władzy, prestiżu. Konieczność (z woli ludzi) rozwiązania problemu, który wymaga zmiany części a nawet całości porządku politycznego.

  FORMY:

  konflikt społeczny

  ruch społeczny

  masowe...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: myślenie grupowe i stereotyp. Jakie negatywne skutki mogą spowodować w życiu społeczeństw

   

  Myślenie grupowe - grupa zamknięta w sobie, nietolerująca odmienności we własnych szeregach, zaczyna błędnie postrzegać rzeczywistość i podejmować wobec niej nieadekwatne działania. Wzrasta poczucie bezpieczeństwa, bezkarności i siły, bagatelizowane są wszelkie sygnały ostrzegawcze. Grupa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest struktura małych grup społecznych?

   

  Małe grupy są jakby odrębnym teatrem, w którym świat zewnętrzny zostaje niejako wzięty w nawias. Dlatego też swoje miejsce w grupie jej członkowie zawdzięczają bardziej swoim osobistym cechom niż formalnym czynnikom statusu, takim jak wykształcenie czy dochód.

  Podobnie jest z przywództwem, nie ma...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest tolerancja?

   

  Tolerancja to umiejętność współżycia z tymi, którzy wydają nam sie raczej niesympatyczni i głoszą poglądy, które uważamy za błędne czy wręcz głupie.

  Wcale nie musimy darzyć wszystkich ludzi wielką sympatią, czy też podzielać ich poglądów, ale nie znaczy to bynajmniej, że tych, którzy je...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje społeczne spełnia rodzina?

   

  Rodzinę łączą więzy naturalne, ale w istocie mają one bardzo złożony charakter. Ma ona także różnorakie funkcje społeczne:

  funkcja prokreacyjna (dostarcza nowych członków społeczeństwu)

  funkcja socjalizacyjna (przysposabianie do życia nowych członków społeczeństwa)

  funkcja...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /754

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiegają podziały w polskim społeczeństwie

   

  GRUPA MENEDŻERÓW zajmuje najwyższą pozycję w wymiarze ekonomicznym jak i statusowym. Są to wyżsi urzędnicy państwowi oraz właściciele średnich i większych przedsiębiorstw. Można mówić, że wykształciła się nowa nie istniejąca przed 1989 rokiem grupa społeczna. Nie jest zbyt rozległa (ok 4%)...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest władza i jakie wyróżniamy elity?

   

  WŁADZA – rozumieć ją można jako możliwość skutecznego działania dla realizacji jakiegoś celu w oparciu o dostępne zasoby. Zasadami mogą być środki finansowe, sankcje i nagrody, siła fizyczna autorytet przywódcy. Ktoś kto posiada władzę nade mną, ma możliwość skutecznego wywierania nacisku...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia więź społeczna, anomia, patologia

   

  Więź społeczna – wszelkie stosunki, podobieństwa i zależności łączące członków zbiorowości. Istnienie różnych rodzajów więzi społecznych umożliwia wyodrębnianie grup społecznych i wspólnot, z których każdej odpowiada inny rodzaj więzi. Więź społeczna łączy ludzi ze sobą, jest podstawą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie satysfakcji społecznej. Przedstaw i scharakteryzuj rodzaje systemów społecznych

   

  SATYSFAKCJA SPOŁECZNA porządek społeczny mówiący o tym, że istnieją rożne kategorie społeczne i że są one uszeregowane w pewnym hierarchicznym porządku, który odzwierciedla różny dostęp do dóbr społecznych.

  Osoby znajdujące się na tym samym szczeblu drabiny społecznej, mają podobne szanse...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 155

  praca w formacie txt

Do góry