Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij różnice pomiędzy dużą i małą ojczyzną

   

  Mała ojczyzna to miasto, region, okolica, w której człowiek spędził część swojego życia i które darzy sentymentem, bez względu na to czy poczuwa się do więzi z „wielką” ojczyzną narodową. „Wielka” ojczyzna zaś to rodacy, narodowe symbole, duma z własnego kraju albo też wstyd za niego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiesz pod pojęciem społeczeństwa obywatelskiego?

   

  Mówi się, że rodowód pojęcia społeczeństwo obywatelskie wywodzi się od Arystotelesa, lecz on nie czynił właściwie rozróżnienia między społeczeństwem obywatelskim, wspólnotą polityczną i państwem.

  Dla myślicieli pierwszej fali nowożytność takich jak Adam Ferguson, John Locke czy Adam Smith...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie mniejszości narodowe i etniczne mieszkają w Polsce i w jaki sposób podtrzymują odrębność oraz tożsamość?

   

  Polska w wyniku polityki eksterminacji i masowych deportacji stała sie niemal jednolitym etnicznie krajem. Według spisu z 2002 roku w Polsce mieszkało 96,74% Polaków, na ogólna liczbę prawie 37 tys obywateli.

  Najliczniejszą grupę mniejszościową stanowią w Polsce Niemcy, zamieszkują głównie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różni się więź państwowa od narodowej?

   

  Więź państwowa jest więzią polityczną i prawną. Zaś narodowa ma charakter przede wszystkim kulturowy, zakorzeniony we wspólnych obyczajach, językach.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj cechy narodu

   

  historyczność. Naród do swego istnienia potrzebuje pamięci i długiego trwania. Pamięć zachowują pisarze, historycy, badacze języka i obyczaje. Pamięć narodu wyznaczają pamiątki: zamki, pałace, świątynie, stare miasta, podtrzymuja wspomnienia i dokumenty rodzinne. Pamięć tworzy poczucie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się państwo narodowe?

   

  Z pojęciem narodu wiąże się idea państwa narodowego czyli takiego , które gwarantuje ochronę bezpieczeństwa, kultury, ekonomicznych szans rozwoju.

  Takie państwo zobowiązane jest wypełniać coś co bywa nazywane interesem narodu. Prawo do ochrony własnych własnych interesów uważamy za rzecz...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia obywatelstwo i naród

   

  OBYWATELSTWO to stosunek prawny łączący jednostkę z państwem. Każde państwo ustala swoje zasady nabywania obywatelstwa. Obowiązują dwie podstawowe drogi uzyskania obywatelstwa: prawo ziemi (decyduje miejsce urodzenia), prawo krwi (decyduje obywatelstwo rodziców). W Polsce stosuje się tę drugą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw współczesne modele rodziny

   

  Życie rodzinne we współczesnym społeczeństwie zachodnim może przybierać różne formy, mniej lub bardziej tradycyjne albo partnerskie. Większość rodzin robotniczych i chłopskich ma charakter tradycyjny, małżeństwa inteligenckie są znacznie częściej partnerskie. W rodzinach tradycyjnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie pokolenie

   

  Pokolenie to zbiorowość ludzi urodzonych mniej więcej w tym samym czasie, mających też mniej więcej te same doświadczenia, problemy, oczekiwania wobec życia. Niektóre z tych doświadczeń, takie chociażby jak wojna, wpływają na całe życie człowieka – dla tzw. pokolenia kolumbów, warszawskiej...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak są zorganizowane i jak funkcjonują formalne grupy społeczne?

   

  Duże grupy społeczne w porównaniu z małymi mają z reguły bardziej rozbudowane organizacje, sformalizowany charakter, wyraźne granice i względnie sztywną strukturę ról. Ich funkcjonowanie określa jakiś regulamin lub status, a czasem nawet ustawy przyjęte przez parlament.

  Grupą formalną jest klasa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 482

  praca w formacie txt

Do góry