Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Przedstaw funkcje środków masowego przekazu w życiu publicznym. Dlaczego media nazywane są czwartą władzą?

   

  Rolą mediów jest:

  podawanie sprawdzonych i wiarygodnych informacji, co jest miarą ich rzetelności i wiarygodności.

  funkcja kontrolna mediów (kontrolowanie osób publicznych, ujawnianie przypadków nadużycia władzy, obserwacja i krytyka instytucji publicznych, prezentowanie zdania...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie korzyści daje swoim członkom stowarzyszenie?

   

  Jednostki wstępują do organizacji ze względu na sympatie dla jej celów, programu, możliwości, jakie przynależność otwiera. Jednakże ważniejsza często od celów pierwotnych okazują się cele utajone, takie jak społeczna integracja i rozwój umiejętności współpracy.

  Za udziałem w życiu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia organizacja pozarządowa i stowarzyszenie

   

  Organizacje pozarządowe - organizacje niezwiązane z żadną władzą państwową i nie korzystające z rządowej pomocy finansowej. Wiele z nich zajmuje się ochroną praw człowieka w różnych krajach ( Komitety Helsińskie), działaniami na rzecz uwolnienia więźniów politycznych (Amnesty...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się stowarzyszenie?

   

  Wszystkie niemal stowarzyszenia mają dość podobny cykl rozwoju.

  Początkowo opierają się w znacznym stopniu na aktywności wszystkich jego członków. Panuje w nich atmosfera entuzjazmu czy choćby ciekawości, więzy są bardzo emocjonalne, zaś identyfikacje głębokie.

  Z czasem gdy...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj funkcje stowarzyszeń

   

  funkcja mediacyjna (pośredniczą między małymi grupami a państwem czy wielkimi firmami. Za pośrednictwem gazet i innych środków przekazu mogą także wywierać wpływ na politykę w kraju i opinię publiczną)

  udział w rządzeniu

  inicjowanie zmian społecznych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie stowarzyszenia działają w Polsce i według jakich podstaw prawnych?

   

  W Polsce wyróżnia się stowarzyszenia zwykłe ( do utworzenia ich wystarczy grupa trzech osób) i rejestrowane. Do tego by stowarzyszenie mogło bycz zarejestrowane przez są, potrzebnych jest co najmniej piętnastu członków i założycieli oraz statut,określający między innymi sposób funkcjonowania i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy w Polsce główne związki zawodowe i z czego wynikają różnice między nimi?

   

  Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”

  Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

  Różnice między nimi mają charakter historyczny i ideowy. Pierwszy związek powstał z protestu społecznego przeciw władzy komunistycznej w sierpniu roki 1980. W czasie stanu wojennego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie związek zawodowy. Do czego organizacje związkowe mają prawo, jakie mają obszary zainteresowań i w jaki sposób realizują swoje interesy?

   

  Związek zawodowy - organizacja zrzeszająca pracowników, stawiająca sobie za cel ochronę ich interesów. W negocjacjach z pracodawcami związki zawodowe starają się zapewnić swoim członkom jak najlepsze warunki pracy i jak najwyższe płace. Ostatecznymi środkami nacisku, jakie mogą zastosować...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co stanowi o wolności jednostek w społeczeństwie obywatelskim?

   

  Członkowie społeczeństwa obywatelskiego to jednostki z natury swej wolne, które stosownie do swoich potrzeb same tworzą siec wzajemnych zależności, taka wolna aktywność musi jednak mieć dwie podstawy.

  niezależność ekonomiczna

  podstawowa więź etyczna

  Trudno wyobrazić sobie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co składa się na bycie obywatelem?

   

  Z prawnego punktu widzenia obywatel to ktoś mający obywatelstwo danego państwa, a więc związany z nim formalną więzi, z której wynikają zarówno jego uprawnienia jak i obowiązki. Często jednak obywatelem nazywamy kogoś, kto nie ogranicza się jedynie do realizacji swoich własnych celów, ale także...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 171

  praca w formacie txt

Do góry