Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jak funkcjonowało państwo stanowe? Uwzględnij rolę instytucji republiki społecznej

   

  Upadek cesarstwa rzymskiego oznaczał przerwanie ciągłości antycznej tradycji prawnej i politycznej. Stopniowo powstał nowy porządek społeczny. Z jednej strony powstawała hierarchia społeczna oparta na zależności typu wasalnego łączącej ludzi wolnych wzajemnymi zobowiązaniami mającymi...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O czym mówiła średniowieczna teoria oporu wobec władzy?

   

  Władza królewska pochodziła co prawda od Boga, miała wyraźną i niekwestionowaną przez nikogo sankcję religijną, jednak króla krępowało w jego działaniach nie tylko prawo boże, lecz również prawo przez niego samego stanowione.

  Średniowieczni prawnicy mówili, że władca jest panem, ale i sługą...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /813

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw funkcjonowanie ateńskiej demokracji. Jakie formy rządów ustrojowych omawiali w swoich dziełach Platon i Arystoteles?

   

  władza ustawodawcza czyli Zgromadzeni Ludowe (prawo uczestnictwa i współdecydowania mieli w nim wszyscy wolno obywatele Aten.)

  władza wykonawcza, Rada Pięciuset (wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ludowego) oraz urzędnicy ( sądowi, podatkowi, którzy najczęściej byli wybierani przez...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie polis i przedstaw jej instytucje

   

  Podstawową formą życia społecznego starożytnych Greków było miasto – państwo zwane przez nich polis. Od tej nazwy pochodzi współczesne słowo polityka. Jednak dzisiejsze znaczeni tego pojęcia różni się od pierwotnego. Polis dla Greków nie była instytucja, rodzajem zbioru praw i urzędów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw tradycje monarchii i tyranii

   

  Przez tysiące lat jedyną formą rządów w cywilizowanych społeczeństwach była monarchia. Władcy rządzili w takich państwach starożytnego Wschodu jak Egipt, Asyria czy Persja. Także w Grecji,ojczyźnie demokracji, bardzo długo panowali królowie.

  W późniejszych czasach w wielu greckich państwach...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj 5 zasad demokracji ze szczególnym uwzględnieniem rządów prawa

   

  zasada pluralizmu (zadaniem demokracji jest by różnice zdań, które zawsze są obecne w społeczeństwie, w sposób uporządkowany i pokojowy były wyrażane, a konflikty znajdowały rozwiązanie w decyzji prawnej obowiązującej wszystkich obywateli.

  zasada większości ( wszelkie decyzje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj cele ustroju konstytucyjnego

   

  ochrona członków wspólnoty politycznej przed nieuprawnioną ingerencją władzy w sferę ich osobistej wolności. W centrum ustroju konstytucyjnego znajduje się ochrona nienaruszalnych i podstawowych uprawnień każego człowieka, które wynikają z jego ludzkiej godności. Doktryna konstytucjnalizmu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zasady równości wobec prawa, solidarności

   

  Zasada równości wobec prawa odnosi się do zywkłych obywateli i do najwyższych dostojników państwowych. Za wszelkie przewinienia muszą być tak samo odpowiedzialni jak pozostali obywatele. Równość wobec prawa nie znaczy jednak to samo co równość ekonomiczna czy społeczna, gdyż każde społeczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ideologia narodowego socjalizmu

   

  Ekstremalna realizacja idei faszystowskich, inaczej nazizm. Stojący na czele ruchu nazistowskiego Adolf Hitler nie tylko zradykalizował koncepcję włoskich faszystów, ale w dodatku uzupełnił o elementy rasizmu (przekonanie o wyższości rasy aryjskiej), darwinizm społeczny ( przekonanie, że relacje...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Scharakteryzuj zasady suwerenności i demokratyczną oraz przedstaw dwie postacie demokracji

   

  Państwa konstytucyjne są dziś najczęściej państwami demokratycznymi opierającymi się na zasadzie suwerenności, czyli zwierzchnictwa ludu. Jej postawę stanowi przekonanie, że rząd nie jest prawomocny, jeśli jego władza i funkcjonowanie nie płyną z przyzwolenia rządzących. Zgoda ta nie jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Kir Dodano /26.04.2012 Znaków /2 907

  praca w formacie txt

Do góry