Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcie niezawisłość sędziowska

   

  Niezawisłość sędziowska- konstytucyjna zasada państwa prawa, zgodnie z którą sędzia, rozpatrując konkretną sprawę, podlega jedynie władzy konstytucji i obowiązującym ustawom, powinien być natomiast wolny od wszelkich nacisków ze strony przedstawicieli władzy.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znamy rodzaje parlamentów? Jakie zadania spełniają poszczególne izby?

   

  Parlamenty można podzielić według kryterium ich wewnętrznej struktury na jednoizbowe i dwuizbowe, a historia zna także przykłady parlamentów trójizbowych.

  Najstarszym i najbardziej rozpowszechnionym rozwiązaniem są parlamenty dwuizbowe. W ich przypadku mówimy o izbie wyższej i izbie niższej. Izby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w Europie wyglądają stosunki parlament - sąd konstytucyjny

   

  Jest rzeczą interesującą, że w Polsce niezbędność odrębnego sądu konstytucyjnego traktowana jest jako oczywistość. Tymczasem w Europie, choć niewątpliwie daje się zauważyć tendencję do wzmacniania rewizji sądowej wobec innych organów państwa, kwestia ta wciąż pozostaje sporna.

  W niektórych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj koncepcję kontynentalną i amerykańską w zakresie pozycji państwa i obywatela

   

  O ile w tradycji amerykańskiej sens wolności jednostki polega na wolności od ingerencji państwa, o tyle w tradycji europejskiej jednostka może spełnić swą wolność i osiągnąć szczęście jako obywatel działający poprzez państwo.

  Rozumowanie takie prowadzi do wniosku, że aktywne działanie na...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj rodzaje referendów

   

  Zależnie od stosowanego kryterium można mówić o różnych rodzajach referendów:

  ze względu na moc prawną, jaką ma referendum, wyróżniamy referendum wiążące (jego wynik jest wiążący dla władz) i opiniodawcze (władze mogą, ale nie muszą wziąć pod uwagę wynik referendum - jest to jedynie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W którym roku powstał parlament angielski i z jakich składał się izb?

   

  W roku 1264 (w trakcie konfliktu z opozycją) zwołany został po raz pierwszy parlament angielski, w którym obok króla i możnych (tworzących Izbę Lordów) zasiedli przedstawiciele drobnego rycerstwa i mieszczaństwa, tworząc Izbę Gmin.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw za i przeciw idei referendum

   

  Za: Zwolennicy referendów zwracają uwagę na to, ze jest ono jedynym sposobem sprawdzenia, jaka jest prawdziwa "wola ludu" w danym momencie. Ponadto stwarza okazję - dzięki poprzedzającej je kampanii - edukacji obywateli, uświadomienia im wagi problemów politycznych i zaangażowania w bezpośrednie...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czego dotyczył spór kolonistów amerykańskich z rządem angielskim?

   

  Koloniści uważali się za pełnoprawnych obywateli brytyjskich i na tej podstawie w sporach z gubernatorami stali na stanowisku, że przysługują im te same prawa, którymi cieszyli się mieszkańcy metropolii. Uznawali wie, że zgromadzenia kolonialne istnieją na podstawie tych samych starodawnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /979

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co zawierała Deklaracja Niepodległości?

   

  W Deklaracji Niepodległości były zawarte podstawowe zasady, które weszły później w skład konstytucji. W dużym stopniu opierały się one na ideach Johna Locke’a. W konstytucji podkreślano równość wszystkich ludzi, posiadających takie nienaruszalne prawa, jak prawo do życia, wolność oraz swobody w...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest ludowa inicjatywa ustawodawcza?

   

  Ludowa inicjatywa ustawodawcza także jest instytucją demokracji bezpośredniej. Polega ona na tym, że obywatele po zebraniu odpowiedniej liczby podpisów (np. w Polsce 100 000) mogą wnieść do parlamentu swój projekt ustawy. Uprawnienie to, choć niewątpliwie użyteczne, ma znacznie mniejszą siłę niż...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /901

  praca w formacie txt

Do góry