Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Porównaj ordynacje wyborcze: proporcjonalną z większościową

   

  ORDYNACJA WIĘKSZOŚCIOWA - podstawą tej ordynacji jest zasada ''zwycięzca bierze wszystko". Kraj podzielony jest przeważnie na jednomandatowe okręgi. Kandydaci z różnych partii rywalizują ze sobą, ale jedynie ten, kogo wyborcy obdarzą największą liczbą głosów, uzyskuje prawo reprezentowania okręgu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób funkcjonuje parlament? (regulamin, marszałek, komisje, porozumienie)

   

  Pracę każdego parlamentu normuje z jednej strony konstytucja, z drugiej zaś regulamin, uchwalany przez samych parlamentarzystów. Na czele każdej izby parlamentu staje przewodniczący ( w Polsce zwany marszałkiem).

  Reprezentuje on parlament w kontaktach z innymi organami władzy oraz kieruje jego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralistyczny model państwa

   

  Władza jest skoncentrowana na szczeblu ogólnopaństwowym – stanowią ją organy państwa takie jak parlament, prezydent i rząd. Nie musi to oznaczać braku pośrednich i lokalnych szczebli w administracji, gdyż bez ich istnienia trudno wyobrazić sobie rządzenie. Natomiast uprawnienia władz lokalnych...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 267

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia mandat, mandat wolny, mandat imperatywny, immunitet, klub parlamentarny, hasło parlamentarne, dyscyplina klubowa

   

  Mandat – uzyskane w wyborach prawo do działania w imieniu wyborców i pełnienia funkcji przedstawiciela w parlamencie.

  Mandat wolny – parlamentarzysta nie jest związany żadnymi instrukcjami swoich wyborców, a w swej pracy powinien kierować sie interesami całego narodu. Z posiadaniem mandatu wolnego...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalistyczny model państwa

   

  Ma w ostatnich latach wielu zwolenników. Nie jest w istocie rzeczywistym odrębnym modelem ustroju terytorialnego państwa, ale jedynie radykalnie decentralistyczną wersją tradycyjnego modelu państwa, który w sposobie układania relacji między władzą centralną i regionalną zbliża się bardzo do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /1 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są koalicja i opozycja, jak funkcjonują? Jakie wyróżniamy ich rodzaje?

   

  Koalicja – porozumienie się kilku osób czy organizacji, mające doprowadzić do realizacji wspólnych dla nich celów. Warunkiem utworzenia koalicji jest przezwyciężenie różnic pomiędzy jej uczestnikami – to, co ich dzieli, musi zostać uznane zamniej istotne od tego co ich łączy.

  W polityce mówimy o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /2 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Federalny model państwa

   

  Przeciwieństwo unitaryzmu, tj. dążności do utworzenia hegemonialnego państwa, i centralizmu, tj. dążności do podporządkowania jednemu ośrodkowi władzy. Zakłada on, że władza, i procesy decyzyjne są podejmowane na tyle blisko danych społeczności, na ile jest to możliwe.

  Centralizacji ulegają...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /4 706

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj 3 rodzaje większości głosów

   

  W głosowaniach w parlamencie (i nie tylko tam) decyzje podejmowane są zawsze większością głosów. Większość jednak większości nierówna – istnieją trzy rodzaje większości:

  *większość zwykła – gdy więcej osób głosuje za wnioskiem niż przeciw;

  *większość bezwzględna – gdy za wnioskiem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się władza sądownicza. Co należy do zadań sądów konstytucyjnych?

   

  Szczególne znaczenie w państwach demokratycznych nabrało sądownictwo konstytucyjne, pełniące funkcje nadzorcze wobec innych organów państwowych. Do zadań sądów konstytucyjnych należy przede wszystkim:

  -Badanie zgodności z konstytucją ustaw stanowionych przez parlament

  -Rozstrzyganie sporów...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /557

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest parlament? Wymień i scharakteryzuj jego funkcje

   

  Parlament jest jednym z najważniejszych organów państwa. Wybierany jest w wyborach powszechnych na czas określony, czyli kadencję ( najczęściej cztery lub pięć lat). Parlament nazywany jest zgromadzeniem przedstawicielskim, gdyż tworzą go wybrani w wyborach przedstawiciele ludu. Jako całość...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Tolislaw Dodano /26.04.2012 Znaków /3 451

  praca w formacie txt

Do góry