Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jakie formy może przyjmować działalność obywateli na poziomie lokalnym?

   

  prawo do wyłaniania władz lokalnych i rozstrzygania kwestii lokalnych w drodze referendum

  wyrażania opinii w trakcie konsultacji, których wymagają niektóre ustawy

  prawo do informacji o decyzjach i planowanych działaniach władz samorządowych.

  Kontrola władz...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę spełniają media lokalne?

   

  Lokalne stacje radiowe i telewizyjne pełnia rolę podobna do prasy lokalnej, a ponieważ więcej osób słucha radia i ogląda tv niż regularnie czyta gazetę, można przyjąć, że ich wpływ na opinię lokalna jest znaczący.

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są protesty i jakie przybierają formy?

   

  Specyficzna forma aktywności obywatelskiej są protesty dotyczące różnych aspektów polityki lokalnej. Najczęściej przybierają one formę skarg, referendów, rzadziej demonstracji czy pikiet.

  Bywa, że protesty maja charakter nielegalny. Takie formy maja np. blokady dróg czy okupacje budynków...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje rada samorządowa? Zwróć szczególna uwagę na komisje

   

  Na czele rady stoi przewodniczący, wybierany z jej składu w wyborach tajnych. Na tej samej zasadzie wybiera się także od 1 do 3 wiceprzewodniczących. Rada pracuje w trakcie sesji zwoływanych przez przewodniczącego. Sesje zwyczajne zwoływane są w zależności od potrzeb gminy, jedna nie rzadziej niż...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wspólnota parafialna, jaki ma charakter i funkcje?

   

  Jest specyficznym rodzajem wspólnoty. To społeczność wiernych należących do jednego Kościoła. Na ogół ma ona także charakter terytorialny, a parafie, zwłaszcza katolickie są mniejsze niż gminy.

  Ma ona charakter religijny, a zatem przynależność do niej wynika z poczucia własnej więzi z...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest urząd gminy?

   

  Zarząd wykonuje swoje zadania za pomocą urzędu gminy. O strukturze jego decyduje rada gminy, na ogół jednak odpowiada ona zakresowi zadań gminy. Na przykład w dużej gmin, która utrzymuje także komunikację miejska, jednym z elementów będzie wydział komunikacji miejskiej.

  Kierownikiem urzędu jest...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa aktywność obywateli w samorządzie?

   

  Ustawa samorządowa z 1990 roku wyposażyła obywateli w szereg uprawnień umożliwiających autentyczne wywieranie wpływu na władze lokalne.

  Aktywność umożliwia jednostkom i grupom obywateli realizowanie ich interesów i potrzeb. Działalność obywatelska daje okazję do praktykowania wielu...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /444

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje rady powiatu oraz zarządu powiatu

   

  Podobnie jak w gminie rada powiatu jest najwyższym organem stanowiącym i kontrolnym powołanym na 4-letnią kadencję. Na czele rady staje przewodniczący, który odpowiada za organizację jej pracy. Do kompetencji rady należą:

  wybór i odwoływanie zarządu

  wybór sekretarza i skarbnika...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 076

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw strukturę i kompetencje sejmiku i zarządu województwa

   

  Organem stanowiącym i kontrolnym na szczeblu województwa jest sejmik, na którego czele stoi przewodniczący (oraz do trzech wiceprzewodniczących). Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy sejmiku. Do najważniejszych kompetencji sejmiku należy:

  ustalanie zasad gospodarowania mieniem...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /1 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powołuje się i odwołuje rade samorządową?

   

  Rady są powoływane na 4 lata, w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

  Rada gminy może być odwołana przed upływem kadencji decyzją gminnego referendum, jeśli zgłosi taki wniosek co najmniej 10% wyborców, a w głosowaniu poprze go minimum 30% mieszkańców uprawnionych do...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Witalis Dodano /27.04.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt

Do góry