Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest prawo administracyjne? Jak funkcjonuje zasada dwuinstancyjności postępowania?

   

  Prawo administracyjne obejmuje niezwykle szeroką dziedzinę działalności administracyjnej państwa. Budownictwo, wojsko, podatki, poczta, ochrona środowiska, szkolnictwo, paszporty, rejestracja i kontrola fundacji, stowarzyszeń, lecznictwo, meldunki, cła, demonstracje, koncerty, nawet wędkarstwo i...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie warunki muszą być spełnione aby mogła funkcjonować praworządność?

   

  Aby praworządność mogła być realizowana, podstawowe wartości, na których ma się opierać porządek polityczny państwa i życie społeczne muszą uzyskać wyraz normatywny. Przyjęta regulacja powinna jasno określać idee przyświecające systemowi prawa, który ma służyć ochronie osiągnięć...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedstaw i scharakteryzuj system polskiego sądownictwa

   

  System polskiego sądownictwa tworzą:

  sąd Najwyższy ( to naczelny organ w Polsce, sprawuje nadzór nad tym, czy sądy właściwie orzekają, zapewnia prawidłowość oraz jednolitość wykładni prawa i praktyki sądowej.)

  sądy powszechne (są nimi sądy rejonowe, apelacyjne, rozstrzygają one...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo karne i co określa?

   

  Prawo karne jest w stanie powstrzymywać patologię, ponieważ w przeciwieństwie do innych działów prawa, nie jest przystosowane do rozwiązywania problemów społecznych. Ze swej natury ma ono charakter karzący, a nie naprawczy czy prowadzący do nagrody. Kara może więc w najlepszym wypadku powstrzymać...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy w polskim kodeksie karnym kategorie kar?

   

  grzywna

  ograniczenie wolności

  pozbawienie wolności

  25 lat pozbawienia wolności

  dożywotnie pozbawienie wolności

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak się rodzi prawo?

   

  W Polsce Senat i Sejm sprawują władzę ustawodawczą. Oznacza to, że parlament jako jedyny ma prawo ustanawiania ustaw. Rozporządzenia wydaje Rada Ministrów, ale tylko na postawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i to w celu wykonania tej ustawy.

  aby parlament zajął się jakąś...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 010

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak wygląda w RP hierarchia prawa?

   

  Konstytucja jest najwyższym prawem w RP. Oznacza to, że treść wszystkich ustaw nie wyłączając ratyfikowanych umów międzynarodowych, musi być z nią zgodna, rozporządzenia muszą być natomiast zgodne z ustawami. Ważną ustawą jest również uznanie art. 91 konstytucji , iż ratyfikowana umowa...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy dziedziny prawa oraz czego one dotyczą?

   

  *Prawo publiczne:

  reguluje stosunki między organami państwa oraz między państwem a obywatelem

  charakteryzuje się nierówną pozycją stron, bowiem państwo występuje tu z pozycji siły swej władzy (prawo karne, podatkowe, konstytucyjne)

  *Prawo wewnętrzne

  *Prawo...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest prawo cywilne i co reguluje?

   

  Prawo cywilne to prawo obowiązujące obywateli danego państwa i regulujące stosunki między nimi. Charakterystyczną cechą tego prawa jest równość stron. Ich pozycje społeczne i ekonomiczne mogą być różne, ale pod względem formalnym są sobie równe.

  Prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /867

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: podmiot prawa cywilnego, osoba fizyczna, osoba prawna, zdolność prawna, osobowość prawna, zdolność do czynności prawnej, postępowanie egzekucyjne

   

  Podmiot prawa cywilnego – to osoba fizyczna i prawna

  osoba fizyczna - to określenie człowieka w języku prawnym

  osoba prawna – to skarb państwa i organizacje, którym przepisy przyznają osobowość prawną ( np. stowarzyszenia z osobowością prawną, fundacje)

  zdolność prawna – posiadają ją osoby...

  Ocena / Przedmiot / WOS

  Autor /Rufin Dodano /27.04.2012 Znaków /1 557

  praca w formacie txt

Do góry