Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Sztuka wojenna w starożytności

  Od czasów starożytnego państwa mezopotamskiego do upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w oporządzeniu żołnierzy i taktyce wojennej oraz sposobie rekrutacji armii zaszło wiele znaczących zmian.

  Zorganizowane działania wojenne zaczęto prowadzić w tym samym okresie, gdy pojawiły się pierwsze miasta...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /kama02 Dodano /07.05.2012 Znaków /15 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat współczesny - zbrojenia, upadek komunizmu, demokracja rynkowa, konflikty religijne, nacjonalizm i rasizm

  Wiek XX, po tragicznym wydarzeniu, jakim była I wojna światowa, jawi się jako pasmo konfliktów, głębokich przemian ustrojowych i obyczajowych, a zarazem okres wzrostu dobrobytu i niebywałego postępu w dziedzinie badań naukowych.

  Jednym z przełomowych momentów w dziejach współczesnych był schyłek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /06.05.2012 Znaków /14 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boom i recesja

  Od czasów rewolucji przemysłowej rozwój gospodarki pociągał za sobą wzrost zamożności i postęp techniczny w krajach rozwiniętych. Jednak prosperity czasami się załamywała.

  Do niedawna gospodarka wszystkich społeczności osiadłych opierała się głównie na rolnictwie. Przeważająca większość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /06.05.2012 Znaków /15 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magnaci prasowi

  Codziennie miliony ludzi kupują gazety i włączają telewizory w poszukiwaniu informacji i rozrywki. Jednak znaczna część mediów znajduje się w rękach prywatnych właścicieli - tak zwanych „magnatów" - którzy często posądzani są o manipulowanie opinią publiczną dla osiągnięcia własnych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /05.05.2012 Znaków /8 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rewolucja w telekomunikacji

  Ważne zmiany jakie nastąpiły w ciągu ostatniego stulecia w takich dziedzinach, jak transport, telekomunikacja i technika przekazu informacji zmieniły sposób życia. Obecnie niewiele jest miejsc na naszej planecie, z których nie docierają do nas informacje, a świat stał się „globalną wioską

  Słowo...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /05.05.2012 Znaków /15 523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Religia we współczesnym świecie

  Stare tradycje religijne napotykają na liczne trudności w dostosowaniu się do warunków współczesnego świata i w ustosunkowaniu się do nowych systemów wartości. Jednak religia wciąż pozostaje źródłem siły i pocieszenia dla milionów ludzi. Z drugiej strony czasem wykorzystuje się ją jako pretekst...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /05.05.2012 Znaków /7 545

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kariery kontrowersyjnych polityków

  Wiek XX był epoką totalitarnych systemów politycznych oraz bohaterów narodowych, a takie politycznych „mesjaszy". Jednak wiele z systemów rozpadło się, a gwiazda niejednego bohatera lub „zbawcy" zgasła - zostali straceni, zdyskredytowani lub opuszczeni.

  Społeczeństwa epoki preindustrialnej (przed...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /05.05.2012 Znaków /15 840

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konflikty etniczne

  Człowiek jest istotą społeczną. Musi żyć w grupie, z którą może się utożsamiać i wobec której pozostaje lojalny. Jednocześnie wszelka „inność" - czy to są różnice językowe, kulturowe czy tez odmienny kolor skóry - może wzbudzać nieufność i niechęć.

  Termin „etniczny" oznacza wg słownika...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /jagoda89 Dodano /05.05.2012 Znaków /20 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protesty polityczne

  Wiek XX był okresem licznych — protestów i niepokojów politycznych skierowanych przeciwko represyjnym aparatom władzy. Mimo potęgi, jaką dysponuje nowoczesne państwo, obywatelom często udawało się tworzyć całkowicie niezależne organizacje, opierać się władzom i doprowadzać do zmian.

  Protest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /15 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem narkomanii

  W latach 80. narkomania stała się problemem ogólnoświatowym. Zarówno wielkość podaży nielegalnych środków odurzających, jak i popyt na nie związane są Z głębokimi problemami społecznymi i gospodarczymi, co sprawia, ze trwałe rozwiązanie tego problemu jest niezwykle trudne.

  Narkomania to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /motorola Dodano /04.05.2012 Znaków /14 930

  praca w formacie txt

Do góry