Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Prezydenci Stanów Zjednoczonych

  Szczęśliwie dla Stanów Zjednoczonych ich pierwsi prezydenci byli wybitnymi politykami, z których wielu zapisało się w historii świata.

  Późniejszym prezydentom Stanów Zjednoczonych trudno było dorównać pierwszym przywódcom tego państwa, gdyż George Washington i Thomas Jefferson, zwani przez...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /10.05.2012 Znaków /23 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Niemiec

  Karol Wielki (742-814; cesarz 800-14)

  Ludwik I Pobożny (778-840; cesarz 814-840)

  Lotar I (795-855; cesarz 840-855)

  Ludwik II Niemiecki (822-75; cesarz 855-75). Po śmierci Lotara Ludwik, w wyniku dalszych podziałów państwa, został także panem Italii.

  Karol II Łysy (823-77; cesarz 875-77). Karol II, król...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /23 302

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Francji

  Historia Francji zaczyna się wraz z powstaniem państwa Franków, ludu germańskiego, który zajął terytorium rzymskiej Galii po upadku imperium.

  W kolejnych wiekach Francją władali królowie, cesarze i rządy kolejnych republik. Na liście największych postaci znajdują się tu Karol Wielki, Ludwik IX...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /27 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władcy Wysp Brytyjskich

  W ciągu kilku stuleci Walia i Szkocja łączyły się z Anglią coraz silniejszymi więzami. Tylko Irlandia stała się w XX wieku niepodległym państwem.

  Na terytorium Anglii osiadały niegdyś falami kolejne grupy najeźdźców - Celtowie, Rzymianie, Anglowie i Sasi, Duńczycy, wreszcie w roku 1066...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /33 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Egzystencjalizm

  Czy możliwe jest istnienie systemu filozoficznego - a więc pewnego zbioru zasad i teorii - który z założenia nie przyjmuje żadnych aksjomatów? A zatem czy egzystencjalizm w ogóle można rozpatrywać w kategoriach systemu?

  Wiele nurtów filozoficznych opiera się na zasadzie aksjomatyki polegającej na...

  Ocena / Przedmiot / Pozostałe

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozytywizm logiczny

  Pozytywizm logiczny rozwinął się w pierwszej połowie dwudziestego wieku. Jego zwolennicy usiłowali zastosować w filozofii zasady rozumowania i przeprowadzania dowodów obowiązujące w naukach ścisłych.

  Oba człony określenia „pozytywizm logiczny" wymagają wyjaśnienia. Jeżeli chodzi o pozytywizm...

  Ocena / Przedmiot / Pozostałe

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 591

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Filozofia języka

  W XX wieku w krajach anglosaskich filozofia skoncentrowała się na analizowaniu znaczeń wypowiedzi z wykorzystaniem narzędzi poznawczych wypracowanych przez nauki ścisłe.

  Tak zwaną filozofię języka można najogólniej podzielić na dwa kierunki. Pierwszy z nich zajmował się zastosowaniem logiki w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Schopenhauer i Nietzsche

  Ci dwaj niemieccy myśliciele XIX-wieczni stworzyli oryginalne systemy filozoficzne, w których zrywali z tradycją akademicką i podkreślali irracjonalne i nieuświadomione siły, które nas kształtują.

  Arthur Schopenhauer urodził się w roku 1788 w Gdańsku, znajdującym się wówczas na terytorium Prus...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /8 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hegel i Marks

  Dwaj filozofowie niemieccy - Hegel i Marks, analizując system gospodarczy stworzony przez rewolucję przemysłową, zbudowali wielkie teorie społeczne.

  Renesansowy humanizm, ze swoim zainteresowaniem dziełami autorów przedchrześcijańskich i tłumaczeniami Biblii na języki narodowe podważył...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /13 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immanuel Kant

  Kant zaczynał karierę jako wykładowca matematyki i innych przedmiotów ścisłych. W jego pismach możliwości tych dziedzin nauki porównywane są do tego, co można osiągnąć w filozofii. 

  Immanuel Kant urodził się w roku 1724 w Królewcu w Prusach. Jego ojciec był gorliwym luteraninem, któremu dzięki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /lolekbocian Dodano /08.05.2012 Znaków /7 302

  praca w formacie txt

Do góry