Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1513

  Król Szkocji, Jakub IV (1473-1513), o przydom­ku „Rex Pacificator", gorąco pragnął przy­czynić się do przywrócenia równowagi sił w Europie i uniknięcia wojny. Jednakże gniew papieża skierowany przeciw Francji doprowadził do zawiązania w 1511 Świętej Ligi zwróconej przeciw temu państwu. W 1512 Jakub...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  aNGIELSKO-PERSKA WOJNA 1856-1857

  Gdy Persja dokonała inwazji na Afganistan usiłując zdobyć Herat (patrz persko-afgań-ska wojna 1855-185?), Brytyjczycy stanęli po stronie Afganistanu, l listopada 1856 Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Persji, a w styczniu 1857 zajęła port Bushehr nad Zatoką Perską. Brytyjsko-hinduska ekspedy­cja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-SZKOCKA WOJNA 1542-1549

  Król Anglii, Henryk VIII (1491-1547), dążył do podporządkowania sobie Szkocji. Gdy zawiodły plany doprowadzenia do dy­nastycznego małżeństwa, a Irlandczycy za­ofiarowali tron królowi Szkocji, Henryk VIII sprowokował wojnę ogłaszając się bezpraw­nie suwerenem Szkocji. W 1542 nastąpił najazd na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-PORTUGALSKA „WOJNA" 1612--1630.

  Angielska (później brytyjska) Kompa­nia Wschodnioindyjska, założona przez kró­lową Elżbietę I (1533-1603) w 1600, miała nadzieję, że pozbawi Holendrów monopolu na handel korzeniami w Indiach Wschodnich. Gdy kupcy angielscy przybyli do Indii, okaza­ło się jednak, że ich głównymi rywalami są...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-HISZPAŃSKA WOJNA 1727--1729

  (francusko-hiszpańska wojna). W 1725 hiszpański dyplomata Jan Willem, książę Ripperda (1680-1737), podpisał trak­tat wiedeński i tym samym doprowadził do przymierza między królem Hiszpanii Fili­pem V (1683-1746) a cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego Karolem VI (1685-1740). Austria zobowiązała się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /2 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO.FRANCUSKA WOJNA 1542--1546.

  Po 1453 (patrz stuletnia wojna 1337-1453) stosunki angielsko-fraiicuskie były napięte i na ogół nieprzyjazne. Król Anglii, Henryk VIII (1491-1547), od którego zale­żała równowaga sił między Francją i Świę­tym Cesarstwem Rzymskim, w 1511 sprzy­mierzył się z cesarzem, w dwa lata później zaatakował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1202--1204.

  Gdy angielski król Jan I (1167--1216) uprowadził narzeczoną francuskiego szlachcica i nie stawił się na wezwanie sądu, by odpowiedzieć za to przestępstwo, francuski król, Filip II (1165-1223), for­malnie senior Jana, uznał go za winnego i wobec tego zgłosił roszczenia do jego francuskich posiadłości...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1549--1550.

  Mimo traktatu pokojowego koń­czącego ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJ­NĘ 1542-1546 Francuzi dążyli do odzys­kania Boulogne, wywierając w tym celu nacisk na Anglię. Nękali Anglików akcjami na pograniczu wojny: posunięciami dyp­lomatycznymi, pomocą, jakiej udzielali Szkotom w ANGIELSKO-SZKOCKIEJ WOJNIE 1542-1549...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1213--1214.

  Dążąc do odzyskania ziem w pół-nocno-zachodniej Francji utraconych na rzecz króla francuskiego Filipa II (1165--1223) w ANGIELSKO-FRANCUSKIEJ WOJNIE 1202-1204, król Jan I (1167- -1216) zawarł przymierze ze swoim sio­strzeńcem, cesarzem Świętego Cesarstwa Rzy­mskiego, Ottonem IV (1174?-1218) i hrabią...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ANGIELSKO-FRANCUSKA WOJNA 1557--1560

  W 1557 król Hiszpanii, Filip II (1527-1598), małżonek królowej angielskiej Marii I (1516-1558), uzyskał pomoc Anglii w wojnie z Francją. Wojna ta była bardzo niepopularna w Anglii, nie był to bowiem konflikt w imię interesów narodowych; wojna rozpoczęła się pod naciskiem sędzi­wego papieża Pawła IV...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /emilianoga Dodano /30.07.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt

Do góry