Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Jaskinia Raj

  Tysiące podświetlonych stalaktytów (ponad 200 na 1 m ) robi ogromne wrażenie. Na dnie sali widoczne są stalagmity oraz połączone grupy naciekowe, które tworzą ciekawe formy, min. tzw. Pagodę.

  CO roku przybywa tu ponad 100 tysięcy turystów, aby po­dziwiać nacieki o niezwykłych kształtach. Baśniową...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium na Jasnej Górze

  Na Jasne] Górze mieści się też arsenał z wystawą brom (m.in. zdobytej na Turkach przez Jana IH Sobieskiego), mu­zeum historii klasztoru i cudownego obrazu oraz skarbiec Z walów obronnych widać monumentalne stacje drogi krzy­żowej z początku XX w.

  Klasztor Paulinów na Jasnej Górze jest jednym z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej

  Wczesnobarokowy kościół Matki Bożej Anielskiej wraz z klasztorem Bernar­dynów posiada doskonale proporcje. Klasztor rozbudowywany byi przez ca­ły wiek XVII i ze względu na głównych budowniczych: Włoclia Jana Bern ar-doniego oraz Flamanda Pawła Baudartha. nosi cechy architektury rzymskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolina Prądnika

  Najdłuższa i najpiękniejsza z kilkunastu dolin jurajskich w okolicach Krakowa słynie zwłaszcza z bardzo malowni­czej ponad 20-metrowej skały, zwanej Maczugą Herkule­sa W 1956 roku ten wyjątkowo cenny przyrodniczo obszar został objęty ochroną jako Ojcowski Park Narodowy. W okresie jurajskim pokrywało go...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góry Stołowe

  Przez wąskie, kręte korytarze prowadzące wśród pięknie wymodelowanych form niekiedy trudno przecisnąć się z ple­cakiem. Przeważnie panuje tu półmrok, a po deszczach dość długo utrzymuje się woda.

  Są jedynymi w Polsce górami płytowymi zbudowanymi z uło­onych na przemian warstw margli i piaskowców...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek FROMBORK

  Jest jednym z najwspanialszych zabytków gotyckiej archi­tektury sakralnej w tej części Europy. Wznoszono ją blisko 60 lat (1329-1388) - jak na owe czasy bardzo krótko Usytu­owana na wysokim wzgórzu budowla wraz z otoczeniem pełniła również funkcje obronne. Wejścia przez wieki strzegły bramy, fo­sy, zwodzone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cerkiew w Grabarce

  XVIII-wieczna zabytkowa cerkiew w Grabarce spłonęła całkowicie w wyniku podpalenia w lipcu 1990 r. Nową zbudo­wano dokładnie na wzór starej, z tym że murowaną. Jedynie na zewnątrz obłożono ją drewnem.

  Najważniejsze sanktuarium chrześcijaństwa wschodniego w granicach Polski, miejsce licznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk - kościół mariacki

  Masywna wieża kościoła góruje nad Gdańskiem. Warto wspiąć się na nią, pokonując ponad 400 schodów, żeby zobaczyć z góry cale miasto.

  Uważa się go za największą w Europie świątynię zbudowa­ną z cegły. Wznoszono ją przez prawie 160 lat (1343-1502). Może pomieścić 25 tysięcy osób, a warto...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk - Trakt Królewski

  Przy Długim Targu, tworzą­cym wraz z ulicą Długą Trakt Królewski, stoją obok siebie dwie najważniejsze świec­kie budowle Głównego Miasta w Gdańsku: ratusz i Dwór Artusa Wznoszenie pierwszej z nich roz­poczęto już w XIV wieku, potem była ona wielokrotnie przebudo­wywana. Jej wnętrza należały do...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gniezno - katedra z relikwiami św. Wojciecha

  Trójnawcwy kościół kryje wie­le cennych zabytków (m.in. nagrobek prymasa Zbignie­wa Oleśnickiego, wykonany przez Wita Stwosza w 1495 r). Po pożarze w 1945 roku został odbudowany. Przywrócono mu wówczas cechy gotyckiej świątyni, jaka stała na tym miejscu w XIV wieku Pozo­stałości wcześniejszych budowli...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 340

  praca w formacie txt

Do góry