Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zamek Rydzyna

  Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. Sulkowscy przekazali majątek państwu. W latach 20 w pałacu mieściło się elitarne gimnazjum. Hitlerowcy urządzili tu ośrodek wychowawczy Hitlerjugend.

  Pierwszą warownię wzniósł w tym miejscu w XIV wieku Jan z Czerniny Na przełomie XVII i XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - Powązki

  Najstarszy z istniejących do dziś cmentarzy warszawskich to nie tylko miejsce spoczynku zmarłych, ale - podobnie jak inne polskie nekropolie, np. wileński cmentarz na Rossie czy cmentarz Łyczakowski we Lwowie - niezwykłe świadectwo ży­cia duchowego narodu oraz przemian obyczajów i gustów estetycz­nych. Z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Toruń

  Opasane murami miasto stanowiło doskonale zorganizowany kompleks dwóch dzielnic - Starego i Nowego Miasta, ale jedynie rodziny kupieckie i bogatsi mieszkańcy Starego Miasta mieli nieograniczony dostęp do rzeki, od czego zależała pomyślność handlu.

  Niewiele jest miast w Polsce, które mogłyby poszczycić...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sandomierz

  Sandomierz zachowa! średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem, ratuszem i murami obronnymi. Wielką atrakcją turystyczną jest podziemna trasa, prowadząca przez piwnice starych kamienic.

  Położone na siedmiu wzgórzach wznoszących się malowni­czo nad Wisłą, pełne wspaniałych zabytków, które...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Warszawa - Zamek Królewski

  Wraz ze stojącą na pla­cu Zamkowym kolum­ną Zygmunta III Wazy jest jednym z symboli Warszawy. Zniszczony podczas II wojny świa­towej zamek zaczęto odbudowy­wać na początku lat 70 i w 1984 roku udostępniono publiczności. W XV wieku gotycka budowla by­ła siedzibą książąt mazowieckich. W latach 1598-1619...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ruiny kościoła w Trzęsaczu

  Pierwszy kościół, drewniany, postawiono w tym miejscu w XII w., drugi, murowany - ok. 1270 r. Ocalała do dziś ścia­na to pozostałość ze świątyni z XV w.

  Na wysokim, urwistym brzegu, podmywanym wciąż przez wzburzone fale, stoi kawałek ściany z czerwonej cegły To wszystko, co pozostało z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 106

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stary Sącz - kościół i klasztor Klarysek

  W 1999 r. papież Jan Pawet II dokonał w Starym Sączu uroczystej kanoniza­cji księżnej Kingi, fundatorki tutejszego klasztoru. To najcenniejszy zabytek urokliwego miasteczka, które do dziś zachowało średniowieczny układ. Fundatorką była św. Kinga (1234-1292), wdowa po Bolesławie Wstydliwym. Piękna...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

  Wznosi się na wyniosłym, skalistym brzegu Wisły, 10 kilo­metrów na zachód od centrum Krakowa. Zostało praw­dopodobnie ufundowane przez Kazimierza Odnowiciela w 1044 roku, choć niektórzy historycy przypisują ten akt Bolesła­wowi Śmiałemu, przesuwając datę powstania na lata 1076-1079. Być może temu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piotrków Trybunalski

  W tym niewielkim mia­steczku na granicy Wiel­kopolski i Kujaw wzno­szą się obok siebie dwie budowle romańskie: rotunda sw. Prokopa i kościół Norbertanek pod wezwa­niem Świętej Trójcy. Ten ostatni przebudowano w XVIII wieku w stylu barokowym, co spowodo­wało zatarcie wielu pierwotnych, średniowiecznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej

  Prowadzące do bazyliki schody wybudowano w latach 1864-1867. 33 stopnie w środkowej części symbolizują lata ży­cia Chrystusa, kolejne 15 oznacza domniemany wiek Maryi w chwili Jego urodzenia. Imponująca fasada frontowa świątyni jest bogato dekorowana.

  Historia Wambierzyc związana jest ściśle z kultem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 753

  praca w formacie txt

Do góry