Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bogatynia

  Miasto w Kotlinie Żytawskiej, u zbiegu granic Polski, Czech i Niemiec (tzw. worek turoszowski). 20 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1262. Prawa miejskie w 1945. Elektrownia „Turów" o mocy 2000 MW, zbudowana w latach 60. Kopalnia Węgla Brunatnego „Turów" o dwóch odkrywkach na powierzchni ponad 2200 ha...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyspa Wolin

  Klif na wyspie Wolin należy do najwyższych i najciekawszych odcinków polskiego wybrzeża Bałtyku. Jego wysokość sięga prawie 100 m (góra Gosan - 95 m n.p.m), a u podnóża zalegają, przetransportowane przez lądolód, fragmenty skal pochodzące z dna niecki Bałtyku oraz ze Skandynawii.

  Malo kto wie, że pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalew Soliński

  Jezioro Solińskie, popularnie zwane też Zalewem Solińskim, powstało w 1968 roku po wybudowaniu w Solinie-Zabro-dziu zapory, która spiętrza wody Sanu i Solinki. Ma ona 664 metry długości i 81,8 metra wysokości i jest najwyższa w Polsce. Długość linii brzegowej zbiornika przekracza 150 kilometrów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamość

  Założone w 1580 roku przez kanclerza i hetmana Jana Zamoy­skiego jest niezwykłą w skali światowej realizaqą urbani­styczną opartą na traktatach XVI-wiecznych architektów Plan Zamościa opracował Włoch, Bernardo Morando, który nie za­pomniał o zbudowaniu dla siebie pięknej kamienicy Wewnątrz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieliczka - kopalnia soli

  Największa i najpiękniejsza podziemna kaplica w kopalni poświęcona jest św. Kindze. Według legendy to właśnie jej zawdzięczamy odkrycie złóż soli w Wieliczce. Kiedy opuszczała rodzinne Węgry, aby poślubić Bolesława Wstydliwe­go, wrzuciła do kopalni soli w Maramosz zaręczynowy pierścień. Po...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /2 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żelazowa wola

  Biały dworek ze wspartym na dwóch kolumnach gankiem wznosi się na fundamentach dawniejszej, dużo skromniej­szej budowli, w której przyszedł na świat genialny kompo­zytor Jego rodzice: przybyły z Francji Mikołaj Chopin, guwerner dzieci hrabiostwa Skarbków, właścicieli Żelazowej Woli, i poma­gająca im w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 786

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pałac w Wilanowie

  Wzniesiona przez włoskiego architekta Augustyna Loc-ciego, byta dwukrotnie przebudowywana za życia kró­la, nabierając coraz większego rozmachu i elegancji Nazwano ją Villa Nova, co wkrótce spolszczono na Wilanów. De­koracją wnętrz zajmowali się najwybitniejsi artyści owych cza­sów, w tym wykształcony za...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodospad Siklawa

  Mimo stosunkowo łatwego wejścia na próg Siklawy, nie obyło się bez oh,w W 1924 r. znany przewodnik tatrzański, Jan Gąsienica Daniel, schodząc tędy z turystą, pośliznął się i zginął w wodach potoku. Podobno jeszcze w ostatniej chwi­li wskazał ręką swemu towarzyszowi kierunek dalszej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrocław- gotycki ratusz

  Oszybkiej rozbudowie Wrocławia w XIII wieku zadecydo­wała lokacja miasta w 1261 roku na prawie magdebur­skim, co uniezależniało je od władzy książęcej. Wzniesio­ny wówczas na środku rynku ratusz, siedziba władz miejskich, był parterowy. Odbywały się w nim doroczne zgromadzenia miesz­czan, a na co...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanktuarium na Świętym Krzyżu

  Taką funkqę Łysa Góra pełniła już w czasach przedchrze­ścijańskich,  o czym świadczą pozostałości kamiennego kręgu. Według trudnych do sprawdzenia przekazów czczono tutaj bóstwa słowiańskie o imionach: Łada, Boda i Leli. U stóp wzniesienia stoi kamienna figura zwana Pielgrzymem, niegdyś również...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /14.01.2013 Znaków /1 723

  praca w formacie txt

Do góry