Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Geodziec

  Wieś na Pogórzu Kaczawskim, 12 km na pn. wsch. od Złotoryi. Nad nią od zach. wzgórze bazaltowe (389 m) o tej samej na­zwie. Węzeł szlaków turystycznych. Pierwotnie gród Bobrzan, po włączeniu Śląska do Polski ośrodek kasztelański, wymieniony w 1155. We wsi w bogatym, obecnie mocno zni­szczonym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kłodzko

  Miasto powiatowe, nad Nysą Kłodzką w Kotlinie Kłodzkiej. 28 tys. mieszkańców.

  Pierwsza wzmianka z 981, osadnictwo jed­nak znacznie starsze. Prawa miejskie około 1223. W X-XII w. obiekt walk polsko-cze­skich; od 1137 do poł. XVIII w. w Koronie Czeskiej. Od 1459 stolicą hrabstwa, dzięki królowi Jerzemu z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /3 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Henryków

  Wieś w gm. Ziębice, u podnóża Wzgórz Strzelińskich, przy ujściu Złotnika do Oławy, 15 km na pd. od Strzelina, przy linii kole­jowej Wrocław-Kłodzko. Pierwsza wzmianka w 1225. Nazwa od księcia Henryka I Brodatego, który przed 1200 przekazał wieś kanonikowi Mikołajowi. Od 1227 filia lubiąskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzeszów

  Wieś nad Zadrną w Kotlinie Kamien­nogórskiej, 6 km na pd. wsch. od Kamiennej Góry, przy drodze do Mieroszowa. Węzeł szlaków turystycznych. W 1242 księżna Anna, wdowa po Hen­ryku II Pobożnym, darowała grunty w Krze-sza borze (stąd urobiono nazwę miejscowo­ści), pod klasztor czeskim Benedyktynom. Ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /4 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jawor

  Miasto powiatowe na Równinie Jawor­skiej, nad Nysą Szaloną, 18 km na pd. od Legnicy. 24 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1008, prawa miej­skie od 1242. W 1278-1346 stolica samo­dzielnego księstwa piastowskiego. W 1454 zamieszki wywołane pobytem Jana Ka-pistrana. Pochodzili stąd Mikołaj Magnus, rektor...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolków

  Miasto w powiecie jaworskim, na Pogórzu Bolkowskim, 25 km na wsch. od Jeleniej Góry. 5,4 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 276. Prawa miejskie przed 1241. Wielokrotnie pu­stoszony podczas wojny trzydziestoletniej (1618-48). W 1947-48 duży, tajny ośrodek szkolenia dywersantów żydowskich, przerzucanych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czocha

  We wsi Sucha, na skalnym cyplu nad do­liną Kwisy i zaporowym Jeziorem Leśniań-skim - masywny zamek zbudowany po 1241, prawdopodobnie przez czeskiego króla Wacława III. W pierwszej wzmiance z 1329 występuje jako Caychow (Czajków). Stojąc na łużyckim brzegu, miał strzec Czech od strony Śląska, stąd zwany...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Duszniki Zdrój

  Uzdrowisko w obniżeniu między górami Stołowymi i Orlickimi (Sudety Środkowe), przy drodze Kłodzko-Praga. 5 tys. stałych mieszkańców. Stara osada przy szlaku bursztynowym. Miasto istniało przed 1324. W 1823 był tu Feliks Mendelssohn-Bartholdy; wśród wielu Polaków Fryderyk Chopin w 1826. Obecnie ośrodek...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Ślęża

  Na szczycie Ślęży (718 m n.p.m.), kul­minacji Masywu Ślęży, 35 km na pd. zach. od Wrocławia, na terenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, znajduje się Rezer­wat krajobrazowo-archeologiczny (147 ha). Pod koniec epoki brązu (800-650 p.n.e.) powstał tu ośrodek kultu Słońca, aktywny  jeszcze na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo dolnośląskie

  Powierzchnia 19.948 km2, 3 mln mieszkańców. Obszar ten wchodzi w skład dużych jednostek geograficznych, układających się dość równolegle w przebiegu pn. zach. - pd. wsch. w dorzeczu środkowej Odry. Od pn. jest to Obniżenie Głogowsko-Milickie wzdłuż pradoliny doliny Baryczy. Na podmokłym terenie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /5 042

  praca w formacie txt

Do góry