Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Kotły Małego i Wielkiego Stawu

  Powstały jako formy lodowcowe pod ko­niec plejstocenu (zlodowacenie Wisły) w Śląskim Grzbiecie, nad Karpaczem Gór­nym, oba rezerwaty ścisłe. W większym, chronionym od 1933, Mały Staw (3 ha, głę­bokość 2,89 m) na wys. 1183 m. Żyje tu reliktowy ślimak, wirek słodkowodny. Na la­winiastych ścianach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równia pod Śnieżką

  Rozległe spłaszczenie (dł. 3 km, pow. 9 km2) na Śląskim Grzbiecie, poniżej Śnieżki, wznoszącej się o 200 m od wsch. Jako przedgórnomioceńska powierzchnia zrów­nania stanowi relikt krajobrazu Karkonoszy przed dźwignięciem ich do obecnej wy­sokości i jest chroniona jako rezerwat ścisły. W większości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Muzeum KPN

  Muzeum i Dyrekcja Parku znajdują się w Sobieszowie przy ul. Chałubińskiego 23, na skraju lasu pokrywającego górę Chojnik. Ekspozycja obejmuje część historyczną i przyrodniczą, ponadto bogata biblioteka. W 2003 otwarto Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej KPN przy dolnej stacji wyciągu w Szklarskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Chojnik (627 m n.p.m.)

  Eksklawa jako rezerwat ścisły (80 ha), chroniący stary las bukowo-sosnowy z do­mieszką innych gatunków o bogatym runie. Przebywa tu stadko muflonów, które spro­wadzono w 1900 z Pirenejów. Duży węzeł szlaków turystycznych. Z centrum Sobieszowa wychodzi ścieżka dydaktyczna (początkowo znaki czerwone...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrze Śląskie

  Wieś nad zaporowym Jeziorem Bystrzy-ckim w Górach Sowich, 20 km na pd. zach. od Świdnicy i tyleż na pd. wsch. od Wał­brzycha. Powstała pod koniec XIII w. z podgrodzia. Od poł. XIX w. popularna miejscowość wy­poczynkowa. Węzeł szlaków turystycznych. Na wzgórzu Chojna ok. 1278 Bolko I Świdnicki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karkonoski Park Narodowy

  Obejmuje grzbietowe partie Karkonoszy i dwie eksklawy. Pierwsze działania ochronne już końcu XIX w., pierwsze rezerwaty w 1933. Utworzony w 1959 na powierzchni 5547 ha. W 1974 wpisany przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody ONZ (UICN) na listę parków  o znaczeniu międzynarodowym, w 1992 ustanowiony...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrów Piaskowy

  Wyspa na pn. wsch. od Rynku, koło Hali Targowej. Ok. 1149 Piotr Włostowic ufun­dował tu klasztor Augustianów, zastąpiony  barokową budowlą: skrzydła zach. i pd. w 1709-30, wsch. 1789-1802. Po sekulary­zacji w 1811 gmach przekazany na Bibliotekę Uniwersytecką. W podziemiach w 1945 niemiecki sztab twierdzy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ostrów Tumski

  Na odrzańskiej wyspie osadnictwo istniało już w V w. p.n.e. W jej zach. części na pocz. X w. powstał gród, założony przez Wrocisława lub czeskiego księcia Wra-tysława, stąd nazwa Wrocław. W poł. X w. po wsch. stronie wzniesiono pierwszy ko­ściół chrześcijański, na miejscu którego w 1000...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /3 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ratusz we Wrocławiu

  W pd. części rynku. Część zachodnia z pocz. XIV w., południowa (bogato zdo­biona, wejście do Piwnicy Świdnickiej) z końca XV w., wschodnia z początku XVI w. Ozdobny, trójkątny szczyt w typie gotyku płomienistego; renesansowy zegar astronomiczny z ok. 1580. Obok zrekon­struowany w latach 70. wysoki...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uniwersytet we Wrocławiu

  Barokowy gmach z 1728-42, wydłużony, na łamanym planie, trzykondygnacyjny, pierwotnie kolegium jezuickie. Częściowo zniszczony w 1945. Od zach. na pierwszym piętrze Aula Leopoldyńska, jedno z najcen­niejszych barokowych wnętrz Europy Środ­kowej, z freskami (J. K. Handke z Ołomuń­ca) i rzeźbami F.J...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /tosia Dodano /15.01.2013 Znaków /1 564

  praca w formacie txt

Do góry