Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Chyrzyno - Ośrodek Edukacyjny Parku

  Dyrekcja Parku znajduje się 1 km przed Kostrzynem, w wybudowanym w 1996 r. budynku, który pełnił jeszcze przed powo­łaniem Parku, funkcję Centrum Zarządza­nia, Edukacji Przyrodniczej i Badań Nauko­wych. Budynek znajduje się nad kanałem połączonym z rozlewiskami Warty i Posto­mi, a góruje nad nim 23...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lursko

  Miasto na skraju Wzgórz Gubińskich, nad Lubszą, 20 km na pn. zach. od Żar. 15 tys. mieszkańców.

  Wzmiankowane po raz pierwszy w 1253, trzydzieści lat później otrzymało prawa miejskie. Do 1583 w tutejszym kościele od­bywały się nabożeństwa w języku łużyckim. Na rynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobiegniew

  Miasto na Pojezierzu Dobiegniewskim, nad Mierzęcką Strugą (dopływem Drawy), nad jez. Wielgie (137 ha). Droga Gorzów Wlkp.-Gdańsk krzyżuje się tu z linią kol. Poznań-Szczecin. 3,2 tys. mieszkańców. W 1250 książę wielkopolskie Przemysł I nadał osadę cysterkom z Owińsk pod Poznaniem. Pod koniec...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 424

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łagów

  Wieś gminna na Pojezierzu Łagowskim, na przesmyku między jeziorami Łagowskim (82 ha) i Trześniowskim (186 ha), 18 km na pn. zach. od Świebodzina. Pierwsza wzmianka z 1299 dotyczy grodu na Sokolej Górze, ok. 500 m na pn. zach. od zamku. W 1347-1810 Łagów był w rękach joannitów, którzy utworzyli tu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dychów

  Wieś nad Bobrem, 10 km od Krosna Od­rzańskiego, przy drodze do Lubska. Elektrownia wodna o mocy ok. 80 MW powstała 1933-36, ponownie uruchomiona w 1951. Jezioro zaporowe ma ok. 100 ha i 4,1 mln m3 pojemności. Wysokość piętrzenia wynosi ok. 30 m. Dla potrzeb elektrowni utworzono jeszcze dwa mniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łęknica

  Miasto w powiecie żarskim, położone na Łuku Mużakowskim, nad Nysą Łużycką, ok. 24 km na południowy zachód od Zar. 3 tys. mieszkańców. Łużyckie osiedle Mużaków położone było po obu stronach Nysy Łużyckiej. Prawa miejskie uzyskało przed 1429 r. W 1945 r. część miejscowości znajdująca się...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorzów Wielkoppolski

  Miasto nad Wartą na pograniczu Równiny Gorzowskiej i Doliny Gorzowskiej, siedziba wojewody lubuskiego. 125,4 tys. mieszkań­ców. Osada istniała tu we wczesnym śred­niowieczu. Prawa miejskie 1257. Przez kilka wieków jeden z ważniejszych ośrodków  gospodarczych Marchii Brandenburskiej. Dziś miasto jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzyrzecz

  Miasto powiatowe w Bruździe Zbąszyń-skiej, nad Obrą; linia kol. Zbąszynek -Gorzów Wlkp. 18,6 tys. mieszkańców. Gród w widłach Obry i Paklicy powstał we wczesnym średniowieczu. Wzmianka z 1005 dotyczy klasztoru eremitów znaj­dującego się na terenie dzisiejszej wsi Święty Wojciech pod Międzyrzeczem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gościkowo

  Wieś w powiecie świebodzińskim na Poj­ezierzu Łagowskim, nad Paklicą (dopływem Obry), przy szosie nr 3 w połowie drogi między Świebodzinem a Międzyrzeczem. W 1230 komes Bronisz, za zgodą księcia Władysława Odonica, osadził tu cystersów. W poł. XIII w. wznieśli oni klasztor zwany Paradyżem...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochla

  Wieś na Wale Zielonogórskim, 7 km na pd. od centrum Zielonej Góry, przy drodze do Żagania. Najcenniejszymi zabytkami wsi są: wcze-snogotycki kościoła Świętej Trójcy z 2 poł. XIII w. (przebud. w XV w.) wzniesiony z ka­mienia polnego i rudy darniowej oraz barokowy pałac z 1684-87 (obecnie dy­rekcja Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt

Do góry