Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Willa przy ul. Wólczańskiej 31/33

  Zbudowana w 1903 dla Leopolda Rudolfa Kindermana. Zaprojektował ją w stylu secesji Gustaw Landau-Gutenteger (autor m.in. hotelu Bristol w Warszawie). Bogata dekoracja w formie korzeni, liści, kwiatów i owoców, wewnątrz sztukaterie i witraże. Budynek cechuje charakterystyczna dla stylu secesyjnego asymetria...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Centralne Muzeum Włókiennictwa Przy Piotrkowskiej 282

   Powstało w 1955, od 1975 nosi obecną nazwę. Mieści się w dawnej „Białej Fabryce" Ludwika Geyera, pierwszej w Królestwie Polskim mechanicz­nej przędzalni i tkalni. Po II wojnie fabryka działała m.in. pod nazwą „Eskimo". W dzia­le tkaniny artystycznej prezentowane są: tkaniny polskie (m.in. pasy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kutno

  Miasto powiatowe na zach. skraju Rów­niny Kutnowskiej, nad Ochnią (l. dopływem Bzury), 51 tys. mieszkańców. Ważny węzeł kolejowy. Pierwsza wzmianka z 1301, prawa miej­skie w 1342, od XV w. duże skupisko Żydów. W 1 753 pożar doszczętnie zniszczył miasto. Uruchomienie połączenia kolejowego z Warszawą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łowicz

  Miasto powiatowe na Równinie Łowicko-Błońskiej, nad Bzurą, węzeł kolejowy. 32 tys. mieszkańców. Pierwotnie wioska zwana Łowiskiem. Przed 1136 Bolesław Krzywousty nadał tutejsze dobra arcybiskupom gnieźnień­skim, którzy wznieśli zamek, siedzibę ka­sztelanii wyjętej spod jurysdykcji książęcej. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /4 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łódź

  Miasto wojewódzkie na skrzyżowaniu ważnych szlaków kolejowych i drogowych. Przez Łódź przepływają rzeki: Łódka, Jasień,  Olechówka i Sokołówka, a na pn.-wsch. peryferiach Bzura. 807 tys. mieszkańców. Najstarsza wzmianka z 1332. W 1414 pra­wa miejskie. Do 1798 Łódź była własnością biskupów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zespół rezydencjonalno-fabryczny „Księży Młyn"

  „Księży Młyn", nieruchomość należąca na początku XIX w. do proboszcza parafii łódzkiej, od 1 825 włączona do osady lniarsko-bawełnianej, w 1870 przeszła na własność Karola Wilhelma Scheiblera. Zgodnie z modą na budowanie zespołów fabryczno-rezydencjonalnych, powstały obiekty przemysłowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Boguszyce

  Wieś nad Rawką, 5 km na pd.-zach. od Rawy Mazowieckiej. Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa zbudowany w 1558 z fundacji Wojciecha Rawicza Boguskiego. Kilkakrotnie restauro­wany. Drewniany, konstrukcji zrębowej, oszalowany, trójnawowy. Korpus na planie zbliżonym do kwadratu, z prezbiterium szerokości...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ścieżka przyrodnicza „Ptasim szlakiem"

  Znajduje się na terenie Obwodu Ochron­nego „Słońsk", a rozpoczyna od wiaty przy Moście Wysokińskiego. Na odcinku 2 km umieszczono 5 tablic informacyjnych, a na końcu przy IV Moście czatownię do obser­wacji ptaków. W okresie lęgowym można obserwować ptaki wodno-błotne m.in. czaj­kę, rycyka oraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świerkocin

  Wieś w gminie Witnica, położona nad Wartą, przy drodze Nowiny Wielkie-Krze-szyce. Kościół eklektyczny z 1857 r. Na łąkach nadwarciańskich usytuowany jest prywatny Ogród Zoologiczny typu sa­fari. Otwarty w 1996 r., co rocznie jest roz­budowywany i ulepszany. Obecnie na 20 ha powierzchni parku znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grębień

  Wieś, 11 km na pd. od Wielunia. Znana od 1299, od XIV w. należała do arcy­biskupów gnieźnieńskich. Kościół św. Trójcy zbudowano z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Drewniany, kon­strukcji zrębowej, z późniejszą wieżą. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte prosto. Przy nawie od zach...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 532

  praca w formacie txt

Do góry