Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Warta

  Miasto w Kotlinie Sieradzkiej, nad Wartą, 4 tys. mieszkańców. Prawa miejskie potwierdzone w 1255. W 1331 Wartę złupili Krzyżacy. W latach 1423-47 odbyło się tu 7 zjazdów państwo­wych, na pierwszym wydano tzw. statut warcki. We wrześniu 1939 w okolicach Warty pn. skrzydło Armii „Łódź" broniło...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bochnia

  Miasto powiatowe nad Rabą, 30 tys. mieszk. Jako wieś wzmiankowana w XII w. Akt lokacyjny otrzymała w 1253 r.

  W roku 1248 po raz pierwszy w Polsce odkryto tutaj twardą sól kamienną. Wów­czas to Bolesław Wstydliwy zajął te ziemie i przy pomocy Cystersów założył kopalnię soli - najstarszą w Polsce. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Węże

  Wieś Węże leży na Wyżynie Wieluńskiej, 8 km na pd. zach. od Działoszyna. Rezerwat geologiczny „Węże", na pn. od wsi, ma 21 ha. Powstał w 1978. Obejmuje najdalej na pn. wysunięty fragment skalnego krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochow­skiej. Jest to góra Zelce, wapienny pagór ostańcowy (246 m. n.p.m.)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chabówka

  Wieś 2 km od Rabki przy drodze Kraków - Zakopane, założona w XVI w. W 1884 otwarto linię kol. z Suchej Beskidzkiej do Nowego Sącza. W 1899 uruchomiono jej odgałęzienie z Chabówki do Zakopanego. Wcześniej podróżni zmierzający do stolicy Tatr przesiadali się w Chabówce na góralskie furki. Ok. 1900...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wolbórz

  Wieś k. Piotrkowa Tryb., w widłach Wolborki i Moszczanki, przy szosie Warsza­wa - Katowice. Pierwsza wzmianka z 1065, od poł. XII w. do końca XVII w posiadaniu biskupów włocławskich. Prawa miejskie w 1273. W latach: 1410, 1414, 1419 i 1422 punkt zborny wojsk wyruszających przeciwko Krzyżakom. Rozkwit...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chochołów

  Wieś na Podhalu (770 m n.p.m., ponad 1000 mieszkańców) przy drodze Zakopane - Czarny Dunajec. 17 km od Zakopanego.

  W 1 592 król Zygmunt III zatwierdził Bartłomiejowi Klusce Chochołowskiemu sołectwo we wsi Chochołów, świeżo przez niego lokowanej. Do 1770 królewszczyzna. 21 II 1846 pod wodzą księdza...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo małopolskie

  Powierzchnia 15 144 km2, 3,3 mln. mieszkańców. Obejmuje część Wyżyny Małopolskiej, Pogórza Podkarpackiego, Beskidów Zachodnich, Beskidu Niskiego, Pienin i Tatr. Ogromne zróżnicowanie krajobrazu: od doliny Wisły po najwyższe w Polsce góry. Całe województwo (za wyjątkiem Orawy) leży w dorzeczu Wi­sły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /3 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tomaszów Mazowiecki

  Miasto powiatowe, na Równinie Piotr­kowskiej, nad Pilicą i jej dopływami Wolborką i Czarną. 70 tys. mieszkańców Osada założona w 1788 przez Tomasza Ostrowskiego, który uruchomił zakłady metalurgiczne przerabiające miejscowe rudy żelaza, a w 1824 manufakturę tkacką, do której sprowadzano tkaczy ze...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężkowice

  Miasteczko na wzgórzu 280 m n.p.m., nad rz. Białą, przy drodze Gorlice - Tarnów. 2,5 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka z 1 123-25 z doku­mentu zatwierdzającego wieś Cecouici jako posiadłość klasztoru tynieckiego. Akt lokacji miastu nadał w 1348 król Kazimierz Wielki, który jeszcze w 1336 rozpoczął...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 875

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartne

  Wieś na pd. od Gorlic nad potokiem Bartne. W 1796 urodził się tutaj greckokatolicki biskup przemyski Foma Polański, a w 1843 biskup diecezji grekokatolickiej w Stanisła­wowie - Julian Pełesz. W XIX i 1 poł. XX w. Bartne było głównym ośrodkiem łemkow­skiego kamieniarstwa. Tu, z miejscowego piaskowca...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 212

  praca w formacie txt

Do góry