Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Sukiennice

  Znajdują się na środku Rynku Głównego, jednego z największych (200x200 m) w Europie. Sukiennice założył w XIII w. Bolesław Wstydliwy, a Kazimierz Wielki w XIV w. przekształcił je w „trzynawową" budowlę o dł. 108 m i szer. 18 m. Zacho­wały się gotyckie mury podłużne i szczyty. W 1556-59 włoski...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaskinia Wierzchowska Górna

  Znajduje się w Jurze Krakowsko-Czę­stochowskiej, na lewym zboczu Doliny Kluczwody, w masywie skałek Berdo, na wysokości 388 m n.p.m. To teren wsi Wierzchowie, na zach. od Białego Kościoła, położonego przy drodze Kraków - Olkusz. Jaskinia Wierzchowska Górna ma trzy otwory, dwa ok. 10 m nad dnem doliny i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Barbakan i Brama Floriańska

  Najbardziej efektowny fragment murów obronnych miasta (których większość rozebrano w XIX w.). Zgodę na ich budowę wydał Leszek Czarny w 1285. Pierwsze partie, z bramami: Grodzką, Szewską i Floriańską, powstały do 1300, ale ukoń­czono mury dopiero w XV w. Miały wów­czas 47 baszt i 8 bram głównych. Od...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaworki

  Wieś 6 km na wsch. od Szczawnicy. Wraz z trzema sąsiednimi tworzyła tzw. Ruś Szla-chtowską - najdalej na zach. wysunięty frag­ment Łemkowszczyny po polskiej stronie Karpat. Po II wojnie wysiedlono Łemków, a ich hale oddano w użytkowanie Podhala­nom, którym zabroniono wypasu w Tatrach. Przy okazji powstał...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teatr im. Juliusza Słowackiego

  Monumentalny budynek wzorowany na Operze Paryskiej, zbudowany w 1893 wg proj. Jana Zawiejskiego. Napis na fasadzie: „Kraków Narodowej Sztuce" przypomina zarówno o tym, że teatr powstał dzięki składkom, jak i o ówczesnym zamiłowaniu do narodowych tradycji. Na fasadzie alegorie Poezji, Dramatu, Komedii, Śpiewu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwaria Zebrzydowska

  Miasteczko na granicy Beskidu Makow­skiego u podnóża góry Żar (335-400 m n.p.m.) linia kol. Kraków-Zakopane, droga Cieszyn-Kraków, 4,5 tys. mieszkańców. Powstanie miasteczka związane jest z roz­poczęciem przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w 1600 budowy pierwszej w Polsce kalwarii. W 1617...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dębno

  Wieś nad potokiem Niedźwiedź na skraju Pogórza Wielickiego, 24 km od Tarnowa w kierunku Krakowa. Pierwsza wzmianka z 1315. Na niewielkim wzniesieniu zamek ry­cerski, zbud. w 1470-80 przez Jakuba Dębińskiego kasztelana krakowskiego. Rozbudowany przez Ferenca Weselegi (sekretarza króla Stefana Batorego) w II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biecz

  Miasto na Pogórzu Ciężkowickim, nad rz. Ropą, 10 km na wsch. od Gorlic. Linia kol. Jasło - Stróże. 5 tys. mieszkańców. Zanim Kazimierz Wielki przyłączył Ruś Czerwoną do Polski, Biecz był głównym grodem Małopolski na pograniczu z Rusią i Węgrami. Później rozwijał się dzięki położeniu przy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Walewice k. Łowicza

  Wieś położona 4 km na pn. od szosy Łowicz - Łęczyca. Pierwsza wzmianka z 1316. Na przełomie XVIII-XIX w. właścicielem posiadłości był szambelan Anastazy Walewski. Jego żona Maria (z domu Łęczyńska) w 1810 urodziła w Walewicach naturalnego syna Napoleo­na I. Przed I wojną istniała tu hodowla...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Binarowa

  Wieś położona na Pogórzu Cieżkowickim w gminie Biecz nad rzeką Sitniczanką, założona w 1347 roku, 2 tys. mieszkańców.

  Drewniany późnogotycki kościół parafia­lny pod wezwaniem Św. Michała Archanioła zbudowany ok. 1500 roku. W roku 1596 dobudowano wieżę (najprawdopodobniej najstarsza tego typu w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 540

  praca w formacie txt

Do góry