Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Stara Bożnica

  Przy ul. Szerokiej, z końca XV w., najstarsza zachowana w Polsce synagoga. Zniszczona w czasie II wojny światowej odrestaurowana w 1958 (przywrócono renesansowy kształt nadany przez Mateusza Gucciego w 1557­70), dziś siedziba muzeum judaistycznego. Zbiory pt. „Tradycje i Sztuka Żydów Pol­skich" obejmują...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Planty

  Unikatowy okrężny park dł. 4 100 m i pow. 21 ha, założony w 1822, w miejsce murów obronnych rozebranych z pocz. XIX w. Miejsce spacerów krakowian i turystów, trasą od Dworca Głównego wokoło starego miasta na Wawel i z powrotem do dworca. Liczne pomniki, zaznaczone kształty fundamentów baszt i bram z murów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Anny w Krakowie

  Uniwersytecka kolegiata w obecnej po­staci została zaprojektowana przez Tylmana z Gameren i zbudowana w 1689-1703 na miejscu XIV-wiecznej świątyni. Stanowi jeden z najwspanialszych przykładów baroku w Krakowie. Ozdobą wnętrza jest pastelowa, stiukowa dekoracja Baltazara Fontany, autora także ołtarzy i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kraków

  Królewskie Stołeczne Miasto Kraków to na mapie Polski miejsce szczególne. Przez wieki stolic apolityczna, a do dziś kulturalna Polski: kilkanaście wyższych uczelni, ponad trzydzie­ści muzeów, galerie, fil­harmonia, kilkanaście teatrów. Leży w dolinie Wisły na wys. 219 m n.p.m. nieopodal Bramy Krakowskiej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dębno podhalańskie

  Wieś letniskowa na wys. 535 m n.p.m. w widłach Dunajca i Białki Tatrzańskiej, przy drodze Nowy Targ - Krościenko. Po raz pierwszy nazwa pojawia się w dokumencie w 1254, który potwierdza nadanie Teodora Cedrona z 1234 dla klasztoru w Szczyrzycu. Lokacja wsi w 1335. Kościół p.w. św. Michała...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Collegium Maius

  Najstarsza część Uniwersytetu Jagielloń­skiego, wybudowana za pieniądze królowej Jadwigi przez Władysława Jagiełłę w 1400. Gotyckiemu budynkowi w XV w. dodano arkadowy dziedziniec, a w XVI w. biblio­tekę. W XIX w. został przebudowany w stylu neogotyckim. Dziedziniec Collegium to jeden z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wawel

  Skaliste wzgórze otoczone Wisłą i bagnami było idealne do założenia grodu obronnego. Tutaj znajdował się ośrodek państwa Wiślan. Wykopaliska potwierdziły istnienie licznych budowli preromańskich i romańskich: naj­starsza rotunda św. Feliksa i Adaukta dato­wana jest na 950, druga na 2 poł. X w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /4 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobczyce

  Miasto w dolinie Raby, przy drodze Myślenice-Bochnia. 6 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka 1226. Dokument lokacyjny z 1362. Od XIV w. królew-szczyzna, od XVI w. starostwo niegrodowe. Po pożarze w 1768 przeniesiono miasto ze wzgórza w dolinę rzeki. W kościele parafialnym p.w. M.B. Wspo­możenia Wiernych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół Mariacki w Krakowie

  Bazylika Wniebowzięcia NMP Pierwszy raz zbudowana w XI w., następne 1221-22 oraz na przełomie XIII i XIV w., fragmenty zachowane w dolnych partiach wież. Z kolejnej budowli (1355-65) zachowane  do dziś prezbiterium. Pod koniec XIV w. w miejsce rozebranego kościoła halowego postawiono obecny bazylikowy. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gorlice

  Miasto powiatowe na granicy Pogórza Ciężkowickiego i Beskidu Niskiego, na wzniesieniu nad rzeka Ropą. 30 tys. mieszkańców. Założone w 1355 przez Dersława Kar-wacjana (dzierżawcę żup bocheńskich), ponownie lokowane na prawie mag­deburskim w 1417 przez króla Władysława Jagiełłę. Pozostawało w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /lenny Dodano /15.01.2013 Znaków /2 710

  praca w formacie txt

Do góry