Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  TATRZAŃSKI PARK NARODOWY

  Utworzony w 1954 obejmuje 21 164 ha. W 1992 razem z parkiem po stronie słowackiej (TANAP) uznany przez UNESCO za Rezerwat Biosfery. TPN obejmuje Tatry Polskie, nasze naj­młodsze i najwyższe góry typu alpejskiego. Najwyższy szczyt Rysy 2499 m n.p.m. Urozmaicona rzeźba - ostre szczyty, granie, doliny, kotły...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Pieskowej Skale

  Jeden z najpiękniejszych w Polsce, zbu­dowany z kamienia przez Kazimierza Wielkiego na miejscu wcześniejszego. W 1 377-1608 należał do Szafrańców. W 1542-544 przebudowany przez M. Castiglione w stylu renesansowym. W 1 poł. XVII w. obwarowany bastionowymi forty­fikacjami. Po restauracji obecnie możemy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo mazowieckie

  Powierzchnia 35 715 km2, 5 mln mieszkańców. Granice historycznego Mazowsza nie były zbyt dokładnie wyznaczone. Jego oś stanowi środkowy bieg Wisły. Rozciąga ono się na otwartych przestrzeniach Niziny Północnoma-zowieckiej, Niziny Środkowomazowieckiej oraz w dużej części na Nizinie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /3 508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Morskie Oko

  Oddalone o 36 km od Zakopanego drogą, a o 14 km w linii prostej. Jezioro polodow-cowe na wys. 1 395 m n.p.m., głęb. 50,8 m, wymiary 862 x 566 m, pow. 35 ha. Na morenie nad jeziorem (1406 m n.p.m.) stoi schronisko PTTK prowadzone 1945­-1985 przez Łapińskich: Czesława i Wandę, następnie ich syna Wojciecha...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dolina Prądnika

  OPN obejmuje fragment doliny Prądnika od Hamerni do Pieskowej Skały (ok. 10 km). Wzdłuż strumienia malownicze grupy skalne i pojedyncze ostańce. W górze Koronnej znajduje się wspomniana wyżej Jaskinia Ciemna. Nieopodal piękny zakątek Panieńskie Skały z leśniczówką u podnóża oraz ostańcem, Igłą...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hala Ornak i Jaskinia Mroźna

  Jedna z najpiękniejszych dolin w Tatrach, dł. 9 km. 10 odgałęzień — największe to doliny Miętusia i Tomanowa. Dolna i środkowa część doliny Kościeliskiej zbu­dowana jest ze skał osadowych, górna z krystalicznych. Dnem płynie potok Koś­cieliski. Na wapieniach licznie występuje szarotka. Wiosną Kirę...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kudłoń (1273 m n.p.m.)

  Na stokach pn.-wsch. malownicze skałki piaskowca magurskiego. Najbardziej znana to „skamieniały baca" przy szlaku do Lubo­mierza. Grzbietowe polany z pasterskimi szałasami mają duże walory krajobrazowe.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diablak (1725 m n.p.m.)

  Najwyższy szczyt w polskich Beskidach. Na pn. stokach wspaniałe lasy bukowo-jodłowo-świerkowe. Od 1390 m n.p.m. piętro kosodrzewiny, a od 1650 m n.p.m. piętro hal z roślinnością typu alpejskiego. Wierzchołek pokrywa rumowisko skalne. Ze szczytu panorama: Tatry, Podhale, Spisz, Orawa, Pilsko i Beskid...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Borek (1009 m n.p.m.)

  Malownicza przełęcz na grzbiecie między Turbaczem i Kudłoniem. Dochodzi tu szosa leśna z doliny Kamienicy. Niewielkie prze­wyższenie przełęczy nad pobliskim korytem tego potoku zagraża tzw. kaptażem czyli przerwaniem grzbietu i skierowaniem wód Kamienicy do zlewiska Raby, a nie jak dotychczas...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krowiarki

  Przełęcz (zwana Lipnicką) (986 m n.p.m.). Od czasu gdy zbudowano tutaj drogę i można dojechać samochodem (parking) popularny punkt wyjściowy na Babią Górę. Szlak od Sokolicy (1367 m n.p.m.) ma charakter wysokogórski i walory krajo­brazowe. Przy szlaku - limby posadzone pod koniec XIX w. Od Główniaka (1617...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bobert Dodano /15.01.2013 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry