Pozostałe /8 695 prac/

  • Ocena brak

    Moszna

    Wieś na pn.-zach. skraju Kotliny Racibor­skiej, 35 km od Opola, na trasie Prudnik -Krapokowice. Na pn.-wsch. wsi ślady po grodzisku z okresu kultury łużyckiej. Wieś wzmian­kowana w dokumentach biskupich z lat 1374 i 1441. Każdego roku w maju i czerw­cu odbywa się tu festyn muzyczny pod nazwą „Święto...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 472

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bycznia

    Miasto na pograniczu Niziny Południo-wowielkopolskiej i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, przy szosie i linii kolejowej Katowice - Poznań. 4 tys. mieszkańców. Prawa miejskie nadał Byczynie prawdo­podobnie Henryk I Brodaty w 1 228. Pierwszy polski przekład katechizmu Lutra dokonany przez byczyńskiego pastora...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 088

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Otmuchów

    Miasto w Obniżeniu Otmuchowskim, na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej, między jeziorami Otmuchowskim i Nyskim. 5 tys. mieszkańców. Gród kasztelański wzmiankowany w 1115, własność biskupów wrocławskich. Prawa miejskie od 1347. W okresie wojny trzy­dziestoletniej (1618-1648) kilkakrotnie niszczony przez...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 686

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Nysa

    Miasto na Nizinie Śląskiej, nad Nysą Kłodzką, w pobliżu zaporowego jez. Nyskiego (utworzonego w 1971). Ośrodek przemysłu maszynowego, środków tran­sportu i spożywczego. 48,8 tys. miesz­kańców. Osada handlowa przed końcem XI w. Jan Długosz przypisuje jej założenie Bolesła wowi Krzywoustemu. Od...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /3 856

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Głogówek

    Miasto na Nizinie Śląskiej, w pn. części Płaskowyżu Głubczyckiego, nad Osobłogą (dopływ Odry), 6,4 tys. mieszkańców. Wzmiankowany w 1076 i 1233, prawa miejskie od 1 275. Od 1 562 własność rodziny Oppersdorffów. W okresie najazdu szwedzkiego miejsce schronienia króla Jana Kazimierza. W tym czasie...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 847

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Olesno

    Miasto na pograniczu Równiny Opolskiej 1 Progu Woźnickiego, nad Stobrawą, otoczone Borami Stobrawskimi, 10,7 tys. mieszkańców. Prawa miejskie prawdopodobnie od 1275. Od 1327 pod zwierzchnictwem Czech, a po wygaśnięciu linii Piastów od 1532 przeszło w ręce Habsburgów, od 1742 w Prusach. Udział...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 261

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Głuchołazy

    Miasto na pograniczu Gór Opawskich i Płaskowyżu Głubczyckiego, nad Białą Prudnicką, 16 tys. mieszkańców. W średniowieczu osada górników wydo­bywających złoto, założona przed 1232 z inicjatywy biskupa wrocławskiego Wa­wrzyńca. Flamandzkie prawa miejskie uzyskały etapami w latach 1232-1263. Od 1327...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 087

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Opole

    Miasto na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad Odrą oraz na wyspach, ważny węzeł kolei i dróg, port rzeczny. 130 tys. mieszkańców. Początki osady plemienia Opolan na szlaku handlowym Kraków - Wrocław sięgają VIII w. Prawa miejskie przed 1217; w 1238 powstało księstwo...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 125

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Góra św. Anny

    Wieś na Wyżynie Śląskiej, na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełma o wysokości 404 m (zwanym kiedyś Chełmskim Wier­chem, Górą św. Jerzego, Górą św. Jakuba, Górą Chełmską czy wreszcie Górą św. Anny). Od ponad 500 lat znane miejsce pielgrzymowania. Góra św. Anny jest parkiem krajobrazo­wym...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 970

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Muzeum Wsi Opolskiej

    Skansen w dzielnicy Bierkowice otwarto w 1970. Od 1961 przenoszono tam zabytki wiejskiego budownictwa drewnianego i kultury ludowej na Śląsku Opolskim. Są tu spichlerze, wiatraki, młyn, kościół, kuźnia wiejska, karczma - razem 46 obiektów architektury wiejskiej, pochodzących od XVIII do początków Xx w...

    Ocena / Przedmiot / Geografia

    Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 305

    praca w formacie txt

Do góry