Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Biebrzański Park Narodowy

  Położony w pn. części Niziny Północno-podlaskiej. Obejmuje dużą część Kotliny Biebrzańskiej. Utworzony w 1993, o powierzchni 59,2 tys. ha, jest największym polskim parkiem narodowym. Otulina o po­wierzchni 66,8 tys. ha. Park chroni naj­większy w Europie środkowej kompleks torfowisk niskich o...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurowo

   

  Wieś około 6 km na pd.-wsch. od miejsco­wości Jeżewo leżącej przy szosie Białystok — Warszawa. Zachowane założenie dworsko-ogrodo-we. W odremontowanym dworku siedziba Dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego oraz muzeum Parku. Z wieży widok na rozlewiska Narwi. Małe obozowisko, pomosty pozwalające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czerwone Bagno

  Położone w środkowej części Biebrzań­skiego Parku Narodowego, jest największą w Polsce ostoją łosia. Od leśniczówki Grzędy, przez zbiorowiska mszysto-turzy-cowe, mechowiska z zakrzewieniami, me-chowiska otwarte, lasy na siedliskach mineralnych, prowadzą szlaki turystyczne.

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wigierski Park Narodowy

  Położony na Pojezierzu Wschodnio-suwalskim i Równinie Augustowskiej, na obszarze morenowo-jeziorowym z dobrze zachowaną rzeźbą polodowcową. Utwo-

  rzony w 1998, od 1976 był parkiem krajobrazowym. Zajmuje 15,1 tys. ha, w tym 2,9 tys. ha wód. Centrum parku stanowi kompleks jezior wigierskich z jeziorem Wigry...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniądz

   

  Miasteczko nad Biebrzą, nieopodal drogi Białystok—Ełk. We wczesnym średniowieczu osada książąt mazowieckich, w XVII w. ważny port rzeczny. Zachowano dawne rozplanowanie czworobocznego rynku. Neobarokowy, bazylikowy kościół p.w. św. Agnieszki i Antoniego Padewskiego. We­wnątrz otoczony kultem obraz...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Turtul

   

  Osada wsi Malesowizna na Pojezierzu Wschodniosuwalskim, nad Czarną Hańczą, 15 km na pn. od Suwałk. Wymieniana w początku XVII w. Nazwa od dźwięku koła młyńskiego. Ruiny młyna. Spiętrzone przez tamę młyńską wody Czarnej Hańczy tworzą wydłużone sztuczne jezioro. W niewielkiej odległości na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /750

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela

  Kościół katedralny p.w. św. Michała Archanioła i Jana Chrzciciela przy skrzyżo­waniu ulic Dwornej i Giełczyńskiej. Budowę rozpoczęto około 1500 z fundacji księcia Konrada III Rudego, przebudowa w 1691­92 przez Józefa Szymona Bellotiego w stylu barokowym, 1891-94 gruntowny remont. Budowla murowana...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drohiczyn

  Miasto na Wysoczyźnie Drohiczyńskiej, nad Bugiem. Stolica rzymskokatolickiej diecezji. 2 tys. mieszkańców.

  Osada handlowa w VIII w. Gród obronny z XI w., prawa miejskie w 1498, w latach 1513-1795 stolica województwa podlas­kiego, zniszczony w XVII w. Barokowy zespół klasztorny Francisz­kanów z XVII w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowogród

  Miasteczko nad Narwią (przy ujściu Pisy), 2 tys. mieszkańców. Pierwsze wzmianki  z 1320, prawa miejskie w 1427. Rozkwit miasta w XVI w., główna siedziba bartników kurpiowskich. Obecnie jest ośrodkiem wikliniarstwa. Mogiła-pomnik żołnierzy poległych w 1920. Kościół parafialny z XVI w., (odbudowany w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabarka

  Wieś w pd. części Wysoczyzny Drohi-czyńskiej, nad Moszczoną (dopływem Bugu), 8 km na wsch. od Siemiatycz. Jeden z nielicznych w Polsce, żeński klasztor prawosławny św. Marty i Marii. Na górze Grabarka, 0,5 km na pd. od wsi, drewniana cerkiew Przemienienia Pań­skiego zbudowana po 1710, w 1884...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt

Do góry