Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Bytów

  Miasto powiatowe na Pojezierzu Bytow-skim. 18 tys. mieszkańców. Już w XII w. istniał tu drewniany gród słowiański, opanowany w 1308 przez  margrabiów brandenburskich a w 1329 odsprzedany Krzyżakom. Prawa miejskie 1346. W centrum, przy pl. kard. Wyszyńskiego wznosi się eklektyczny kościół św...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  jezioro Wigry

  Jezioro rynnowe na pograniczu Pojezierza Suwalskiego i Równiny Augustowskiej. Kształtem przypomina literę „S". Zajmuje 2,2 tys. ha., ma długość 17,5 km, szerokość 3,5 km, głębokość 73 m. Nieregularna linia brzegowa długości około 60 km, z wysokimi brzegami porośniętymi lasami iglastymi. Liczne...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Osowiec Twierdza

   

  Wieś w środkowej części Kotliny Biebrzań­skiej, nad Biebrzą, przy szosie i linii kolejowej Białystok — Ełk. Założona na przełomie XV i XVI w., prawa miejskie w 1775, utrata w 1880. Twierdzę zbudowano w 1882-91, zmoder­nizowano w 1912-14. Tworzyła rejon umocniony o powierzchni 12 km2, broniący...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tykocin

  Miasto na pograniczu Wysoczyzny Biało­stockiej, Kotliny Biebrzańskiej i Międzyrze­cza Łomżyńskiego, nad Narwią, 2 tys. mieszkańców. Gród mazowiecki z XII--XIII w., w 1425 prawa miejskie od księcia Janusza I, w 1 poł. XV w. włączony do Wielkiego Księstwa Litewskiego, w 1569 powrót do Korony, w 1941...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /2 736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeka Czarna Hańcza

  Rzeka Czarna Hańcza, lewy dopływ Niemna. źródła na pn. od jeziora Hańcza na wysokości 245 m n.p.m., długość 141,7 km, przepływa przez jeziora Hańcza i Wigry. Włączona do systemu Kanału Augustowskiego. Wysoki Most — wieś na Równinie Augustowskiej, nad Czarną Hańczą, 15 km na pd. zach. od Sejn...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Góra Strękowa k. Wizny Pole bitwy z 1939

   

  Wizna, wieś w pd. części Kotliny Bie­brzańskiej, nad Narwią. 8-10 IX 1939 wzdłuż Narwi na odcinku „Wizna" 720 polskich żołnierzy walczyło z 19. korpusem pancernym gen. H. Guder-iana. Większość obrońców poległa, ich bohaterski dowódca, kpt. Władysław Raginis popełnił samobójstwo. Na wzgórzu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białowieski Park Narodowy

   

  Położony na Równinie Bielskiej, na terenie Puszczy Białowieskiej, 148-172 m n.p.m. Początki parku sięgają 1921 (rezerwat) i 1932, jednak Białowieski Park Narodowy utworzono dopiero w 1947, w 1996  powiększono obszar do 10,5 tys. ha, w tym 4,73 tys. ha to obszar objęty ochroną ścisłą. Od 1977...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARWIAŃSKI PARK NARODOWY

   

  Położony w środkowej części Niziny Północnopodlaskiej. Obejmuje bagienną, poprzecinaną korytami rzek, starorzeczy i kanałów dolinę górnej Narwi pomiędzy Rzędzianami na pn. a Surażem na pd., otoczoną wzgórzami morenowymi Wyso­czyzny Wysokomazowieckiej od zach. i Wysoczyzny Białostockiej od wsch...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Białowieża

   

  Wieś na Równinie Bielskiej, nad Narewką (dopływ Narwi), 23 km na wsch. od Hajnówki. Od XIV w. dwór myśliwski zniszczony na przełomie XVII i XVIII w., w połowie XVIII w. odbudowany jako pałac myśliwski. Wieś o bogatej historii, odwie­dzana przez wielu królów, przetoczyły się przez nią walki prawie...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Suraż

   

  Miasto nad Narwią, 7 km na pd.-wsch. od Łap, 1 tys. mieszkańców. Założone w XI w. Prawa miejskie 1440 od Kazimierza Jagiellończyka. Zniszczone w czasie wojen szwedzkich. Po powstaniu styczniowym utrata praw miejskich, przywrócenie w 1923. Miasto położone po obu stronach rzeki, składało się z części...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /730

  praca w formacie txt

Do góry