Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Chojnice

  Miasto powiatowe na pograniczu Równiny Charzykowskiej i Wysoczyzny Krajeńskiej. 40 tys. mieszkańców. Gród książąt pomorskich z XIII w., opa­nowany w 1309 przez Krzyżaków. Miasto od ok. 1310. W 1466-1772 w Prusach Królewskich, potem pod zaborem pruskim, w 1920 przyłączone do Macierzy. Najstarszym...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdańsk

  Stolica woj. pomors­kiego, położona nad Zatoką Gdańską, przy ujściu Wisły, częściowo na obszarze Wysoczy­zny Gdańskiej i Żuław Gdańskich. 459 tys. mieszkańców. Gdańsk jest jednym z największych ośrod­ków przemysłowych w kraju. Dominuje przemysł okrętowy: Stocznia Gdańska, Gdańska Stocznia...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /4 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płociczno Tartak Wigierska Kolejka Wąskotorowa

  Wieś w powiecie suwalskim na zach. brzegu jeziora Staw, 2 km na pn.-zach. od Gawrych Rudy. Muzeum Kolejki Wąsko­torowej i zajazd dla turystów. Jedyna w Polsce kolej o prześwicie 600 mm. Zbudowana po wkroczeniu nie­mieckich wojsk okupacyjnych ok. 1915 r. do przewozu drewna z eksploatowanych lasów Puszczy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Droga Królewska - Gdańsk

  Stanowi najważniejszą i najbardziej reprezentacyjną arterię Głównego Miasta, w ciągu ulic Długiej i Długiego Targu. Od Bramy Wyżynnej na zach. i dalej Bramy Złotej, po Bramę Zieloną i Wyspę Spich­rzów na wsch. Wzdłuż tej drogi wznoszą się budowle obronne gotyckiego zespołu Katowni i Wieży...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Województwo pomorskie

  Najbardziej na pn. rozciąga się wąski pas Pobrzeży Południowobałtyckich. Rzeźba polo-dowcowa, modelowana przez wiatr i fale morskie. Znajduje się tu największe w wojewódz­twie jezioro Łebsko (1 742 ha). Mierzeję Helską i obszar nad Zatoką Gdańską aż do Sopotu obejmuje Pobrzeże Kaszubskie, z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /4 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brama Wyżynna - Gdańsk

  Zbudowana w 1574-76 w pasie renesan­sowych fortyfikacji, była przez kilka wieków głównym wejściem do miasta — przez zwodzony most nad fosą. W attyce nad bramą umieszczono 3 herby: w środku godło Polski, orzeł na tarczy podtrzymywa­nej przez anioły; po prawej herb Gdańska, trzymany przez dwa lwy; po lewej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rezerwat „Jar Raduni"

  Wieś i stacja kol. na trasie Gdynia -Kościerzyna, 6 km na pd-wsch. od Kartuz, na Pojezierzu Kaszubskim.  Rezerwat leśno-krajobrazowy (84,1 ha) zatwierdzony w 1971, ciągnie się długim (6 km), wąskim pasem na dnie i zboczach przełomowej doliny Raduni. Zaczyna się 1,5 km na pd. zach. od wsi Babi Dół i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katownia i Wieża Więzienna

  Na wsch. od Bramy Wyżynnej zbudowano w XVI w. gotycko-renesansowy zespół tworzący Przedbramie ul. Długiej. Obie budowle łączy podwójny ciąg gotyckich murów, zwany szyją. W 1592-93 pod­wyższono Katownię o jedną kondygnację, a Wieżę Więzienną przykryto w 1586 dachem z wieżyczką. Obecnie znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BĘDOMIN k. Kościerzyny

  Wieś nad Wierzycą, na Pojezierzu Kaszub­skim, 8 km na wsch. od Kościerzyny, przy drodze do Gdańska. Dworek będomiński z 1706 nabył w 1739 Piotr Wybicki, ojciec Józefa, który urodził się tu 29 X 1 747. W 1 783 J. Wybicki sprzedał dworek i osiadł w Manieczkach k. Poznania. „Pieśń Legionów Polskich we...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwór Artusa

  W najbardziej reprezentacyjnej części Gdańska, na Długim Targu wzniesiono w poł. XIV w. pałac bogatego bractwa kupieckiego, ośrodek życia towarzyskiego. Wielokrotnie przebudowywany: 1478-81 fasada tylna, 1552 fasada frontowa, 1616 attyka i portal. W XIX w. dodano dwa lwy przy wejściu. Po rekonstrukcji...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /grapcio Dodano /24.01.2013 Znaków /582

  praca w formacie txt

Do góry