Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Województwo świętokrzyskie

  Powierzchnia 11 672 km2, ludność 1 328 tys. Obejmuje Góry Świętokrzyskie, Wyżynę Kielecko-Sandomierską i Nieckę Nidziańską — krainy Wyżyny Małopolskiej. Świętokrzyski Park Narodowy powołano do życia w 1953. W ośmiu parkach krajobrazowych chroni się między innymi: Puszczę Świętokrzyską...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /3 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kielce

  Miasto wojewódzkie w Górach Świę­tokrzyskich pomiędzy pasmami Masło­wskim i Dymińskim, w dolinie Bobrzy i jej dopływu Silnicy. 210 tys. mieszkańców. Węzeł drogowy i kolejowy, lotnisko sportowe. Pierwszy kościół w tym miejscu ufundował Władysław Herman, który na przełomie XI i XII w. podarował...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /6 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bałtów

  Wieś gminna nad Kamienną na Przedgó­rzu Iłżeckim, 18 km na pn. wsch. od Ostro­wca Świętokrzyskiego. Wieś wzmiankowana w 1326. Właścicie­lami byli m.in. Andrzej Ossoliński, Chomę-towscy, Pieniążkowie, Małachowscy, Dunin-Karwiccy oraz Druccy-Lubeccy.  Książę Aleksander Drucki-Lubecki wzniósł w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klimontów

  Wieś gminna na Wyżynie Sandomierskiej, nad Koprzywianką, 15 km na zach. od Sandomierza. Założona 1240 przez kasz­telana Klemensa, prawa miejskie 1604­-1869. Własność Ossolińskich od XIV w. W XVII w. Zbigniew Oleśnicki lokował nowe miasto w odległości 2 km od wsi. W 1613 fundował klasztor Dominikanów...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bartków

  Wieś u podnóża Pasma Klonowskiego Gór Świętokrzyskich, 10 km na pn. od Kielc. Dąb, zwany Bartkiem, jest bodajże naj­bardziej znanym drzewem w Polsce, choć nie jest ani najstarszy, ani największy. Rośnie w pobliżu leśniczówki, obwód na wysokości pierśnicy wynosi 8,5 m, u podstawy 14 m, wysokość 27...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tarnowskie Góry

  Miasto powiatowe na Wyżynie Śląskiej, na Garbie Tarnogórskim, jeden z największych  w Polsce węzłów kolejowych. 66 tys. mieszkańców. Powstało i rozwijało się w XV-XVI w. dzięki znalezieniu rud srebra i cynku. W 1526 uzyskało wolność górniczą, tzw. „Ordunek Górny" od księcia opolskiego Jana II...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gliwice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Kłodni-cą, ośrodek przemysłowy, kulturalny i na­ukowy, port żeglugi śródlądowej, stolica die­cezji gliwickiej, 195 tys. mieszkańców. Prawa miejskie od 1475 r., handel chmie­lem i piwowarstwo, w XVIII w. przędzalnic­two i tkactwo, następnie hutnictwo, górnic­two i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piekary śląskie

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Brynicą. 66 tys. mieszkańców. Wzmiankowane w 1277, prawa miejskie  od 1947. Od XVII w. ważny ośrodek życia religijnego; liczne pielgrzymki ze Śląska, Czech i Moraw. W 1683 był tu Jan III Sobieski, śpiesząc na odsiecz Wiednia.

  Kopalnie węgla kamiennego, rud cynku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katowice

   

  Miasto na Wyżynie Śląskiej, nad Rawą i górną Kłodnicą, jeden z największych w Polsce węzeł kolejowy i drogowy. 346 tys. mieszkańców. Pierwsza wzmianka w 1598, prawa miejskie 1865, szybki rozwój w XIX w. związany z wydobyciem węgla kamien­nego, po plebiscycie powrót do Polski i siedziba województwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pilica

   

  Miasto na Wyżynie Krakowsko-Często­chowskiej, nad Pilicą, 2 tys. mieszkańców. Osada Pilcza istniała na początku XIV w. na Górze św. Piotra (ok. 600 m na pd.-wsch. od obecnego centrum miasta). Ok. 1393 lokacja miasta na nowym miejscu przez Pileckich. W 1570 dobra pileckie przeszły w ręce Padniewskich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 290

  praca w formacie txt

Do góry