Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Dom Długosza

  Usytuowany w pobliżu Gostomianum, otoczony ogrodem, zbudowany w 1476, z fundacji Jana Długosza (kanonika sando­mierskiego) dla księży mansjonarzy. W XVII w. przebudowany, a w 1934-35 przystosowany dla muzeum. Budowla dwukondygnacyjna z wysokimi szczytami, otwory okienne z kamiennymi ciosowymi obramieniami...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Michniów

  Wieś w Paśmie Sieradowickim Gór Świętokrzyskich, około 4 km na pd. od Suchedniowa. W Michniowie podczas okupacji hitle­rowskiej istniała aktywna komórka Związku Odwetu ZWZ-AK. Pobliskie Lasy Siekie-rzyńskie stanowiły kryjówkę licznych oddziałów partyzanckich. Wiosną 1943 w okolicach Michniowa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ujazd

  Wieś na Wyżynie Sandomierskiej, 16 km na pd. zach. od Opatowa. Zamek Krzyżtopór zbudowany w 1627­-44 dla wojewody sandomierskiego Krzy­sztofa Ossolińskiego przez Wawrzyńca Senesa - wówczas największy i najwspa­nialszy w Polsce. Zburzony przez Szwedów 1655-57, od 1770 opuszczony. Próby od­budowy zamku...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół św. Jakuba - Sandomierz

  Zespół podominikański, założony w 1226, z fundacji bpa Iwona Odrowąża, przebudowany na barokowy w XVII w., 1907­-09 reromanizacja. Najwcześniejszy w Ma­łopolsce kościół z cegły, najpiękniejszy romański kościół dominikański w Polsce. Bazylika trójnawowa, korpus pięcioprzęsło-wy, arkady...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 115

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowa Słupia

  Wieś nad Słupianką, pomiędzy pasmami Łysogórskim i Klonowskim w Górach  Świętokrzyskich, 26 km na pd. zach. od Ostrowca Świętokrzyskiego. Prawa miejskie w latach 1351-1869. Miejsce dużego uskoku tektonicznego (pasmo Jeleniowskie zostało przesunięte około 4 km na wsch.). Przed dwoma tysiącami lat...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąchock

  Miasto na Przedgórzu Iłżeckim, nad Kamienną, 5 km na pn. zach. od Stara­chowic. 3 tys. mieszkańców. Osada przyklasztorna, 1275 lokacja wsi. Prawa miejskie otrzymał Wąchock w 1454, utracił w 1 869 za aktywny udział w powstaniu styczniowym, a odzyskał w 1994. Wąchock i jego sołtys są bohate­rami wielu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamek w Sandomierzu

  Zbudowany w 1349 na miejscu pierwot­nego grodu, z fundacji Kazimierza Wiel­kiego. Około 1480 dobudowano wieżę pd.--zach. Za panowania Zygmunta I Starego powstał główny renesansowy korpus (koniec XVI w.). Za czasów Zygmunta Au­gusta i Stefana Batorego kontynuowano przebudowę pod kierunkiem Santi Guc-ciego. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oblęgorek

  Wieś na stoku Baraniej Góry w Paśmie Oblęgorskim Gór Świętokrzyskich, 8 km na pn. zach. od Kielc.  W 1900 z okazji jubileuszu 25-lecia twórczości Henryka Sienkiewicza ze składek społeczeństwa z trzech zaborów oraz Polonii zakupiono dawną posiadłość Tarłów. Dworekzaprojektował Hugo Kunder, nad...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /1 372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wąwóz Królowej Jadwigi

  Wąwóz lessowy opadający stromo od kościoła św. Pawła w kier. pd.-wsch. o długości 500 m, wysokość ścian do 10 m. Zbocza porośnięte drzewami i krzewami. Wąwóz (jeden z wielu w mieście i okoli­cach) powstał w wyniku erozji wodnej gleby lessowej. Korzenie drzew wypłukiwane  z lessu tworzą chaotyczną...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opatów

  Miasto powiatowe na Wyżynie Sando­mierskiej nad Opatówką, 7 tys. miesz­kańców. We wczesnym średniowieczu w rejonie obecnego klasztoru Bernardynów istniała osada „Żmigród". W osadzie należącej do księcia dzielnicy sandomierskiej, istniał kościół NMP, a przed 1220 po drugiej stronie potoku Łukawa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /bejbikot Dodano /24.01.2013 Znaków /2 591

  praca w formacie txt

Do góry