Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  Zmienność oddziaływań różnych rodzajów wiedzy w procesie innowacyjnym

  W procesie uczenia się dochodzi do łączenia się różnych rodzajów wiedzy, w tym wiedzy nieartykułowanej i wiedzy skodyfikowanej, oraz do ich przyswajania przez sieci organizacyjne. Proces ten dokonuje się z reguły małymi krokami. Stopniowo jednak baza wiedzy powiększa się i modyfikują się korzystające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta globalne

  Systemy miast należą do najbardziej skomplikowanych wytworów cywilizacji ludzkiej. Stopień ich złożoności trudno jest opisać, a jcszcze trudniej wyjaśnić. Ab-deł-Rahman (2000) w zwięzłym opracowaniu zdołał ująć kluczowe problemy występujące w badaniu tych systemów. Złożoność miast i ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

  Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Działalność tę przejmują firmy pośredniczące między nauką i gospodarką, specjalizujące się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza i gospodarka

  Gospodarkę krajów wysoko rozwiniętych często nazywa się gospodarką opartą na wiedzy. Wzrasta bowiem znaczenie wiedzy w procesach produkcji i zarządzania. W miastach pojawiają się tzw. parki technologiczne i parki naukowe. Niekiedy wokół takich parków rozbudowują się całe dzielnice lub nawet miasta. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Technopole

  Zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest przyspieszony rozwój technopoli (Castells, Hall 1994). Termin ten oznacza koncentrację w pewnych obszarach innowacyjnych technologicznie rodzajów działalności związanych z przemysłem, takich jak parki technologiczne czy miasta naukowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasto zwarte a ekspansja przestrzenna

  Rozprzestrzenianie się miast obserwowane zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku osiągnęło takie rozmiary, że zrodziło to obawę, iż kontynuacja tego procesu może przynieść niepożądane efekty przestrzenne, ekonomiczne i społeczne. Dostrzegano wprawdzie zalety przestrzennej ekspansji miast, która...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 495

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postfordyzm

  Na początku lat 70. XX wieku, zwłaszcza po kryzysie naftowym z 1973 roku, w krajach wysoko rozwiniętych zaszły zmiany w organizacji produkcji, które zwróciły uwagę wielu badaczy i doczekały się wielu opracowań w literaturze. Początkowo wiązano je z rozwojem nowych technologii, ze skracaniem serii...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieci gospodarcze

  Jakie siły we współczesnej gospodarce powodują formowanie i rozprzestrzenianie się sieci gospodarczych? Są to narastające stopniowo i okresowo przyspieszane przekształcenia struktury przemysłu i całej gospodarki (Batten, Casti, Thord 1995). Prowadzą one do rosnącego zróżnicowania produktów i usług...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /15 178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dynamika rynku pracy

  Istotną cechą współczesnego rozwoju społeczno-gospodarczego są zmiany w strukturze zatrudnienia. Wzrasta wtedy udział w zatrudnieniu ogółem zatrudnionych w dziedzinie: zarządzania, logistyki, marketingu, w zakresie badań i wdrożeń, projektowania produktów i wysokiego przetwórstwa, a także handlu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola małych przedsiębiorstw

  Wśród zmian w organizacji gospodarki dwie mają szczególne znaczenie dla rozwoju gospodarki lokalnej. Są to: rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz wielkich korporacji ponadnarodowych.

  Lata 80. XX wieku były w wielu krajach rozwiniętych okresem przyspieszonego rozwoju małych i średnich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 169

  praca w formacie txt

Do góry