Pozostałe /8 695 prac/

 • Ocena brak

  LINUS św.

  Papież, bezpośredni następca św. Piotra, uchodził w wiekach średnich za autora dwu opisów: męczeństwa św. Piotra oraz św. Pawła [Martyńttm beati Petri apostoli a Lino episcopo conscriptum i Passio sancti PatiU apostoli, wydanie u Tischendorfa, Acta ąpostolorwn apocrypha, Lipsk 1891, nadto Martyrium...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MAKROBIUSZ

  Uczony i pisarz rzymski z V w. po Chr. [poganin], chętnie czytywany w średniowieczu. Pozostawił obszerne dzieło pt. Satumalia, poświęcone rozważaniu rozmaitych kwestii historyczno-literackich, oraz komentarz do Cyceronowego Sm Scypiom [oba pisma wydał Eyssenhardt, Lipsk 1893]. Jakub de Voragine przytacza...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MILETUS

  A raczej Mellitus, uchodził w średniowieczu i długo później jeszcze za antom spisanej w r. 627 kroniczki, która po nowszych badaniach okazała się lichym wyciągiem z Kroniki Izydora [ob.h.]. Podstawowe wydanie Mommscna w »Monumenta  lermaniae I liarica«, Auctores Antiąuissimi XI, Berlin...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEMENS ALEKSANDRYJSKI

  [ok. 150-ok. 215], wybitny pisarz kościelny, jeden z pierwszych, którzy dążyli do pogodzenia wiary chrześcijańskiej z kulturą grecko-rzymską. Z jego obfitej twórczości zachowały się trzy duże dzieła pt. Zachęta [zwrócona] do Hellenów [Cohortatio ad Graecos], Mowa wychowawcza [Poedagęgus] oraz...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLEMENS I

  Papież, św. [schyłek I w.], znany nam z zachowanego listu do gminy chrześcijańskiej w Koryncie [po grecku], uchodził w średniowieczu za autora fantastycznego ro-maasu powstałego dopiero w drugiej połowie IV w. [zwanego od jego imienia Klementynami], a składającego się z 20 Homilij i 10 ksiąg jak...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KASJODOR

  [ok. 490-ok.584], rzymski mąż stanu i płodny pisarz, jeden z tych, którzy ocalili dla średniowiecza dorobek kultury antycznej. W późniejszych latach swego życia wycofał się z życia publicznego i usunął się do założonego przez siebie w południowej Italii klasztoru zwanego Vivarium, gdzie do...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ z Autun

  Płodny pisarz działający przeważnie w południowych Niemczech w pierwszej połowie XII w. Pomimo żc posiadamy wiele jego pism należących do rozmaitych dziedzin literatury kościelnej [zbiorowe wydanie w PL CLXXII], osobistość samego ich autora jest mało znana. Jakub de Voragine cytuje jego Specuknn...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAN KASJAN

  [ok. 360-435], pisarz kościelny rodem z Galii, bawi! 15 lat na Wschodzie greckim [Betlejem i Egipt], gdzie zapoznał się z życiem i urządzeniami tamtejszych klasztorów Powróciwszy przez Konstantynopol i Rzym do ojczyzny założył w Marsylii klasztor pod we zwaniem św. Wiktora i dla zakonników tamtejszych...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INNOCENTY IV

  [1243-1254], papież; kanonizował w r. 1253 zamordowanego o rok wcześniej przez heretyków lombardzkich św. Piotra z Werony, dominikanina, któremu Jakub de Voragine poświęca osobną legendę. Przejęte z niej ustępy odbijają swym patetycznym i retorycznym stylem od prostego na ogól opowiadania Złotej...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JÓZEF FLAWIUSZ

  [37-ok.100], historyk żydowski piszący po grecku. Jako miody człowiek wziął udział w powstaniu przeciw Rzymianom, które wybuchło w Judei u schyłku rządów Nerona, był komendantem twierdzy Jotapata, a po jej zdobyciu dostał się do niewoli. Zdołał sobie jednak pozyskać łaskę wodza rzymskiego, a...

  Ocena / Przedmiot / Wiedza o kulturze

  Autor /Odillo Dodano /03.06.2013 Znaków /1 415

  praca w formacie txt

Do góry